intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng nhân cách con người Việt Nam

Xem 1-20 trên 133 kết quả Xây dựng nhân cách con người Việt Nam
 • Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình: Phần 1 trình bày các nội dung về con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách, sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, gia đình Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945-1975) và sự rèn luyện nhân cách người chiến sĩ cách mạng, anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p viryucha2711 25-04-2019 38 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong sự đổi mới của đất nước hiện nay, sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. Sự hỗ trợ của nhà nước trong việc giáo dục, đào tạo con người của gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf184p viryucha2711 25-04-2019 19 3   Download

 • Nội dung chính trong tài liệu Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò của gia đình và sự hình thành nhân cách; sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước; gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong sự đổi mới của đất nước hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf292p lanlan38 01-04-2013 262 83   Download

 • Bài viết Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI nêu lên hệ tư tưởng của Đảng ta trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; cũng như những định hướng được đề ra nhằm giải quyết vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 114 8   Download

 • Bài viết trình bày nhân cách và quy luật của sự hình thành nhân cách; quan niệm về giáo dục thẩm mĩ; vai trò của giáo dục thẩm mĩ trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người; những nội dung cơ bản của giáo dục thẩm mĩ tại Việt Nam.

  pdf4p quenchua7 06-08-2020 20 0   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng định hướng giá trị nhân cách con người Việt Nam; chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam. Theo tác giả, định hướng giá trị nhân cách có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi con người. Định hướng giá trị nhân cách đúng sẽ giúp cho con người rút ngắn được thời gian và quãng đường đi tới mục tiêu mà mình lựa chọn

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 63 3   Download

 • Mục đích của luận án "Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay" nhằm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người; chỉ ra những giá trị cốt lõi về nhân cách con người, đề xuất một số vấn đề về việc kế thừa, phát triển trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

  pdf197p phongtitriet000 08-08-2019 34 7   Download

 • Bài viết Xây dựng con người sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và một số nhiệm vụ chủ yếu trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức về nhân cách con người VN trong thời gian tới.

  pdf6p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 97 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người; chỉ ra những giá trị cốt lõi về nhân cách con người, đề xuất một số vấn đề về việc kế thừa, phát triển trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 31 1   Download

 • Tài liệu với các nội dung: nhân tố bên ngoài tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; nhân tố bên trong cần chú ý trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; yêu cầu của việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giá trị văn hóa cốt lõi cần xây dựng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  doc5p maithaospktnd 22-08-2019 28 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải mối quan hệ giữa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với việc xây dựng bản lĩnh văn hoá Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trên cơ sở đó, tác giả đã khẳng định: Đảng ta hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt trong chủ trương gắn phát triển chất lượng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 219 90   Download

 • Dù còn những khuyết điểm, hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo đã mang lại. Đặc trưng hướng nội của Phật giáo giúp con người tự suy ngẫm về bản thân, cân nhắc các hành động của mình để không gây ra đau khổ bất hạnh cho người khác. Nó giúp con người sống thân ái, yêu thương nhau, xã hội yên bình. Tuy nhiên, để giáo dục nhân cách đạo đức của thế hệ trẻ thì như thế vẫn chưa đủ. Bước sang thế kỷ XXI, chuẩn...

  pdf8p thainhatquynh 10-07-2009 2067 498   Download

 • Đề tài chủ đề triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý chiếm vị trí nổi bật trong thơ Nôm Đường luật thế kỷ XV, đặc biệt là ở Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Hội tụ ở đề tài này là những yếu tố tích cực thuộc phạm trù mỹ đức của hệ tư tưởng Nho giáo, của đạo lý truyền thống dân tộc, của tinh hoa thời đại và tình cảm của nhân dân. Đây là một đề tài có tác dụng trong việc bồi dưỡng và xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

  pdf7p gaunguyen6789 19-10-2019 47 3   Download

 • Người Việt Nam ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ theo các chuẩn mực đạo đức của dân tộc và đạo Khổng trong đó chú trọng việc tu thân dưỡng tính, lấy chữ nhân làm trọng, kính trên nhường dưới, luôn rèn luyện để cống hiến thật nhiều cho đất nước và chăm lo cho gia đình. Đến thời hiện đại chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng các quan điểm đạo đức xưa lên một tầm cao mới. Người cho rằng, đạo đức có vai trò hết sức quan trọng đối với hành vi của con người: đạo đức tốt thì hợp với quy luật...

  doc7p bangdang91 18-12-2010 1678 310   Download

 • Bài viết đề cập đến một số nét tính cách con người Tây Nam Bộ, qua đó tìm hiểu sự hình thành và nội dung của triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam bộ trên phương diện các quan niệm tiêu biểu của nó, cụ thể: hiếu nghĩa thể hiện ở nhận thức về tình cảm tự nhiên của con người; về việc phụng dưỡng chăm sóc ông bà cha mẹ; về tu dưỡng đạo đức trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; về việc coi trọng chăm sóc giáo dục thế hệ mai sau; về bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, làng xã và đất nước.

  pdf6p nguathienthan 04-10-2019 33 4   Download

 • Sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng và vẻ vang. Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng là liên minh công – nông – trí thức tạo nên sức mạnh vô địch, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dũng cảm phi thường của con người Việt Nam. Với một quá khứ hào hùng, oanh liệt của liên...

  doc18p kimlien1505 01-11-2010 1184 450   Download

 • Định hướng chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu là giúp học sinh: phát triển toàn diện về đạo đức, trí lực, thể chất, thẫm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; ….(Luật giáo dục 2005).

  pdf21p kimku11 04-10-2011 300 95   Download

 • Quá trình trong đó cá nhân với tư cách là một sinh vật vốn có những đặc tính sinh học nhất định, tương tác với xã hội, thông qua sự giao tiếp, học tập, hoạt động mà tập nhiễm những phẩm chất cần có để sống trong xã hội. XHHCN là quá trình hình thành nhân cách: chiếm lĩnh ngôn ngữ và thế giới văn hoá, hình thành những tình cảm xã hội ...

  pdf10p tulip_12 15-01-2013 318 51   Download

 • Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên (MTTN), cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách khỏi môi trường văn hóa (MTVH). Một MTVH trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi" nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh - trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại; và...

  pdf128p vascaravietnam 15-08-2012 127 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nhân tố con người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 1', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 102 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng nhân cách con người Việt Nam
p_strCode=xaydungnhancachconnguoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2