Xml-rpc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xml-rpc
  • Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13- phần 2 Cài đặt PHP5 Chúng ta có thể khiến cho PHP5 hoạt động tốt trong nginx thông qua FastCGI, thực ra không có gói FastCGI daemon độc lập dành cho Fedora, do đó chúng ta phải sử dụng gói FastCGI có sẵn của lighttpd (lighttpd-fastcgi) và cài đặt cùng với php-cli với 1 số module PHP5 tương tự như php-mysql: yum install lighttpd-fastcgi php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc phppear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php...

    pdf5p hangkute_1 28-07-2010 99 29   Download

  • Điều khoản kỹ thuật cơ bản. Giao diện – Có tính đến yếu tố kỹ thuật và mật mã để liên kết website của bạn với những dịch vụ của nhà cung cấp quy trình thanh toán (người chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với hệ thống ngân hàng. Bạn muốn một nhà cung cấp có thể cung cấp một giao diện đầy đủ từ những trang web thanh toán đơn giản qua XMLRPC VPN. Phí giao dịch – Đây là chi phí cho việc xử lý mỗi giao dịch, thêm vào chi phí lắp đặt và được trả...

    pdf5p phuoctam49 10-08-2011 41 6   Download

  • CHAPTER 9 SERVICES The W3C defines a web service as “a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network”. This is a broad definition, and it encompass a large number of protocols not designed for machine-to-human communication, but for machine-to-machine communication such as XML, JSON, RSS, etc. web2py provides, out of the box, support for the many protocols, including XML, JSON, RSS, CSV, XMLRPC, JSONRPC, AMFRPC. web2py can also be extended to support additional protocols.

    pdf10p yukogaru14 30-11-2010 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản