intTypePromotion=3
ANTS

Xu hướng vận động của FDI

Xem 1-20 trên 22 kết quả Xu hướng vận động của FDI
 • Mục đích của bài viết Xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới và các giải pháp thu hút vào Việt Nam là nhằm tìm ra được những giải pháp nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời gian tới.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 83 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trình bày tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng FDI trên thế giới, tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng FDI vào Việt Nam, xu hướng vận động của dòng FDI toàn cầu - một số giải pháp đối với việc thu hút FDI vào Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 193 74   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đề tài: XU HƯỚNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN GVHD: Lê Thị Hồng Minh Sinh viên thực hiện: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Huỳnh Kim Chi Bùi Thị Thanh Hằng Huỳnh Thị Yến Nhi Lê Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Bích Trầm Nguyễn Thị Kim Tuyền

  pdf48p logomay 11-06-2013 224 68   Download

 • Mục tiêu chính của chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về lý thuyết về FDI, phân loại FDI, các nhân tố ảnh hưởng đến FDI, tác động của FDI, xu thế vận động của FDI trên thế giới, FDI tại Việt Nam.

  pdf65p thin_12 23-07-2014 212 36   Download

 • Đề tài Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN giới thiệu sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO trong xu hướng vận động FDI. Sự tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới khả năng thu hút FDI của các nước ASEAN. Nêu lên triển vọng và giải pháp nâng cao khả năng thu hút FDI của các nước ASEAN sau sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO.

  pdf121p vespa_12 16-04-2014 95 26   Download

 • Sự kiện Trung Quốc gia nhập vào WTO trong xu hướng vận động FDI. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới khả năng thu hút FDI của các nước ASEAN. Triển vọng và giải pháp nâng cao khả năng thu hút FDI vào ASEAN sau sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO.

  pdf136p one_12 06-01-2014 64 9   Download

 • Hiện nay, với xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hóa, quốc tế hóa, đòi hỏi mỗi quốc gia phải chủ động trong việc hội nhập quốc tế, nhằm phát huy những tiềm năng sẵn có, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. Nguồn vốn FDI là một nguồn lực hết sức quan trọng không chỉ đối với các nước đang phát triển mà cả các nước công nghiệp phát triển. Đối với Việt Nam, sau 20 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong quá...

  pdf18p nhanma1311 09-12-2012 172 61   Download

 • Ngày nay, thế giới đang đến Việt Nam và Việt Nam cũng bắt đầu đi ra thế giới. Đây là xu hướng phù hợp với quy luật của sự phát triển, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong những thập niên gần đây loài người đã chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động đầu tư trực tiếp trên phạm vi toàn cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment) đã trở thành một trong hai xu hướng nổi bật trong nền kinh tế thế giới,...

  pdf46p taurus23 24-09-2012 130 47   Download

 • Nền kinh tế thế giới đang phát triển ở giai đoạn thứ ba, kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Giai đoạn này được mệnh danh là giai đoạn toàn cầu hoá, khu vực hoá với đặc trưng nổi bật là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI – Foreign Direct Investment ). FDI đang là làn sóng mở đường cho xu hướng phát triển kinh tế của thế giới, nhiều nền kinh tế trước đây đã từng đóng cửa thì nay thực sự đã mở rộng để đón chào các nhà đầu...

  pdf61p intel1212 05-12-2012 73 24   Download

 • Tuy nhiên đến sau năm 1996 tình hình thu hút FDI có xu hướng chững lạI. Nến nhìn vào con sộ tống kê, số vốn đăng kí của cả năm 1996 là 9212 triệu USD tăng 39% so bvơí 1995 thì có lẽ tình hình khả quan hơn .Tuy vậy những ai quan tâm dến tình hình đầu tư đều nhận thấy rằng, nến không có hai dự án xây dựng khu đô thị mới với tổng số vốn FDI năm1996 sẻ chỉ còn gần 6 tỷ USD, thầp hơn tổng số vốn FDI năm 1995. Bước sang năm 1998...

  pdf6p caott10 22-07-2011 59 21   Download

 • Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã buộc tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại. Một quốc gia khó có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học và kinh tế đã kéo con người xích lại gần nhau hơn và...

  pdf72p tuyetmuadong2013 08-05-2013 88 16   Download

 • Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi thế giới đã lôi kéo tát cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại..

  pdf75p hild89 28-12-2011 42 12   Download

 • Lời mở đầu Ngày nay, thế giới đã biết đến Việt Nam và Việt Nam cũng bắt đầu đi ra thế giới. Đây là xu hướng hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển, là điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Bắt nhịp được xu thế này 12/1987 Nhà nước ta chính thức ban hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đầu tư trực tiếp ngoài đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của...

  pdf7p ttcao5 05-08-2011 57 9   Download

 • Trong thời gian 10 năm từ năm 1991 đến năm 2000, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới luôn có xu hướng tăng. Đặc biệt trong hai năm 1999 và 2000, các dòng vốn FDI của thế giới đã tăng vọt do kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức cao và do các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược toàn cầu hoá kinh doanh, biểu hiện là số lượng và giá trị của các hợp đồng thôn tính và sáp nhập (M&A) gia tăng nhanh chóng....

  pdf40p intel1212 05-12-2012 66 7   Download

 • Đầu tư trực tiếp (FDI) của Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008 Hơn thế, hậu quả của chế độ tham nhũng, quan liêu ở Nga còn làm thui chột những sáng kiến mới, đồng thời cũng khiến những nhà kinh doanh lớn của Nga có xu hướng di cư sang Mỹ, châu Âu hoặc Israen... để đầu tư.

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 63 5   Download

 • Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trỡnh phõn cụng lao động xó hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đó lụi kộo tất cả cỏc nước và vùng lónh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại. Nó chỉ là kỡm hóm quỏ trỡnh phỏt triển của xó hội. Một quốc gia khú cú thể tỏch biệt khỏi thế giới vỡ những thành tựu của khoa học và...

  pdf81p tengteng8 06-12-2011 33 4   Download

 • Trong thời gian 10 năm từ năm 1991 đến năm 2000, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới luôn có xu hướng tăng. Đặc biệt trong hai năm 1999 và 2000, các dòng vốn FDI của thế giới đã tăng vọt do kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức cao và do các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược toàn cầu hoá kinh doanh, biểu hiện là số lượng và giá trị của các hợp đồng thôn tính và sáp nhập (M&A) gia tăng nhanh chóng....

  pdf39p intel1212 05-12-2012 59 4   Download

 • Theo dự báo của VAFI, trong 7 năm tới sẽ diễn ra tiến trình thặng dư về cán cân thanh toán, nhập siêu sẽ giảm dần và tiến tới Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu. Lập luận này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích dòng vốn FDI và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp trong nước. Theo đó, dòng vốn FDI vẫn tiếp tục vào Việt Nam ở mức bình quân 12 tỷ USD/năm, con số này không đạt đỉnh cao như các năm trước, tuy nhiên sẽ là không nhỏ nếu so...

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 56 4   Download

 • Trong thời gian qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông lâm nghiệp còn hết sức hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh của Việt Nam và ngày càng có xu hướng giảm sút. Mặt khác, so với hoạt động FDI trong các lĩnh vực khác, hiệu quả thực hiện các dự án trong lĩnh vực này còn rất hạn chế. Do vậy, em xin được chọn đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua. Thực trạng và giải pháp làm đề án môn...

  doc47p minhhienphan 21-02-2012 263 91   Download

 • Lời mở đầu Để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn. Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn nước ngoài. Đối với các nước đang phát triển, thì vấn đề thu hút vốn nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng và được nhiều nước quan tâm, trong đó có nước ta. Trong thời đại ngày nay, xu hướng hoà nhập, liên kết giữa các...

  pdf10p caott9 20-07-2011 112 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Xu hướng vận động của FDI
p_strCode=xuhuongvandongcuafdi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản