intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý chitosan

Xem 1-20 trên 24 kết quả Xử lý chitosan
 • Nhãn được thu hái khi đạt đến độ chín thu hoạch. Sau khi đã lựa chọn để đảm bảo độ đồng đều ,các quả nhãn đã cắt rời được xử lý chitosan với nồng độ 1, 1,5 và 2%, rồi để khô tự nhiên. Mỗi lần lặp của công thức thí nghiệm có 12 quả được đặt trong túi PE đục lỗ và bảo quản ở nhiệt độ 10oC. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng xử lý chitosan 2% có tác dụng hạn chế sự mất nước, duy trì màu sắc vỏ quả và hàm lượng chất tan tổng số cũng như làm chậm quá trình hư hỏng do vi sinh vật tốt hơn so với xử lý chitosan 1 và 1,5%. Chất lượng ăn tươi của quả cũng được duy trì và chấp nhận sau 20 ngày bảo quản.

  pdf7p uocvongxua08 31-08-2015 95 15   Download

 • Bài viết so sánh hoạt tính kháng nấm mốc của các loại Chitosan có nguồn gốc khác nhau trong môi trường nuôi cấy khác nhau và được xử lý chiếu xạ ở trạng thái khô và lỏng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p nguaconbaynhay 22-10-2019 7 2   Download

 • Đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu quả về mặt môi trường của qui trình sản xuất chitin từ phế liệu tôm được thực hiện bằng cách kết hợp xử lý enzyme và thu hồi chitin cùng với hỗn hợp protein và astaxanthin trong qui trình. Qui trình cải tiến có nhiều ưu điểm như thu hồi lượng chất khô trong phế liệu tăng lên khoảng 20%; Chitin, chitosan thu được có chất lượng cao hơn, đặc biệt là độ nhớt so với phương pháp hóa học truyền thống.

  pdf7p vidanh27 08-12-2018 31 0   Download

 • Chất lượng chitin và chitosan chiết rút từ vỏ tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) đã được cải thiện đáng kể khi kết hợp xử lý sơ bộ bằng axit formic với nồng độ 0,4% trong 8h. Sản phẩm thu được có màu trắng sáng, hàm lượng khoáng và protein thấp hơn 1%, độ nhớt trên 2000 cps, đạt yêu cầu dùng trong công nghiệp. Bên cạnh đó công đoạn tiền xử lý này đã cho phép giảm hơn 50% lượng hóa chất và thời gian xử lý, góp phần giảm thiểu chi phí và ô nhiễm môi trường.

  pdf6p vidanh27 08-12-2018 24 0   Download

 • Bài viết tiến hành điều chế chitosan từ phế phẩm vỏ tôm bằng phương pháp hóa học thông qua các giai đoạn khử khoáng, khử protein và deacetyl. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong phản ứng deacetyl bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa điều kiện phản ứng bằng phương pháp Box Willson.

  pdf8p vishizuka2711 03-04-2020 14 3   Download

 • Chitosan là một polyme rất phổ biến trong tự nhiên có nguồn gốc từ vỏ tôm, cua. Với nhiều hoạt tính sinh học quý báu, đặc biệt là tính kháng khuẩn, chitosan được ứng dụng nhiều trong thực phẩm. Bài báo này trình bày ứng dụng của chitosan trong việc bảo quản quả cam đường Canh (Citrus sinensis) sau khi thu hoạch, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản. Cam đường Canh sau khi thu hoạch được xử lý bằng dung dịch chitosan có nồng độ từ 1,0 - 2,0%.

  pdf6p trinhthamhodang 31-10-2019 22 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, đất sét (ĐS) Cổ Định - Thanh Hóa và composite của nó với chitosan (CTS) từ vỏ tôm được sử dụng như chất hấp phụ hiệu suất cao, giá rẻ, thân thiện với môi trường để loại bỏ ion Cu(II) trong môi trường nước ở các điều kiện khác nhau. Các đặc trưng của vật liệu được xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM).

  pdf5p tonymina21 05-12-2018 29 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm lựa chọn nồng độ chitosan thích hợp nhất để bảo quản quả hồng Thạch Thất (Diospyros kaki Thunb.) sau thu hoạch. Quả hồng sau khi xử lý rấm chín bằng khí ethylene ngoại sinh được nhúng trong dung dịch chitosan ở các nồng độ 1%; 1,5%; 2,0% và 2,5%, sau đó bảo quản ở nhiệt độ thấp (6-8C). Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các mẫu được xử lý chitosan giảm đáng kể sự biến đổi chất lượng của quả hồng trong suốt thời gian bảo quản.

  pdf7p meriday 19-04-2019 14 0   Download

 • Vật liệu tổ hợp nano chitosan/Fe3O4 tổng hợp trên cơ sở đồng kết tủa muối Fe2+, Fe3+ trong sự có mặt của nano chitosan được sử dụng để hấp phụ Pb(II) trong môi trường nước. Vật liệu tổng hợp được đặc trưng bằng các phương pháp TEM, phân bổ cỡ hạt bằng tán xạ lazer, XRD, IR, BET. Bằng phương pháp đồng kết tủa hóa học, các hạt nano Fe3O4 kích thước 20 – 30 nm phân tán đồng nhất lên bề mặt chitosan.

  pdf7p viirene2711 01-10-2020 9 0   Download

 • Luận án này tập trung nghiên cứu xác định khả năng sử dụng chitosan Việt Nam dạng công nghiệp và chitosan sau cắt mạch từ chúng bằng phương pháp chiếu xạ để xử lý kháng khuẩn cho vải bông; so sánh khả năng kháng khuẩn và độ bền kháng khuẩn của vải xử lý bằng chitosan trước và sau cắt mạch. Luận án cũng nghiên cứu ảnh hưởng của chất liên kết ngang và khối lượng phân tử chitosan tới độ bền kháng khuẩn và các tính chất cơ lý của vải sau xử lý.

  pdf149p change04 08-06-2016 58 9   Download

 • Tính chất của chitin và chitosan chiết rút từ vỏ tôm thẻ chân trắng (Penaeus vanamei) được khử protein bằng phương pháp hóa học và sinh học được trình bày. Kết quả cho thấy chitin khử protein bằng phương pháp sinh học có hàm lượng protein và khoáng còn lại cao hơn so với chitin được khử protein bằng phương pháp hóa học. Chitosan sản xuất từ chitin xử lý hóa học có độ deacetyl cao hơn và độ tan tốt. Tuy nhiên, chitosan từ chitin xử lý sinh học cho độ nhớt cao hơn.

  pdf5p vidanh27 08-12-2018 78 9   Download

 • Nhãn được thu hái khi đạt đến độ chín thu hoạch. Sau khi đã lựa chọn để đảm bảo độ đồng đều, các quả nhãn đã cắt rời được xử lý chitosan với nồng độ 1, 1,5 và 2%, rồi để khô tự nhiên. Mỗi lần lặp của công thức thí nghiệm có 12 quả được đặt trong túi PE đục lỗ và bảo quản ở nhiệt độ 10oC.

  pdf7p thulanh3 08-09-2011 73 8   Download

 • Bã đầu tôm từ quá trình thu nhận chế phẩm đạm giàu carotenoid bằng phương pháp xử lý kết hợp hai enzyme protease được tận dụng để thu hồi chitin và chitosan. Kết quả phân tích cho thấy bã đầu tôm còn chứa hàm lượng protein và khoáng thấp dưới 10% và 16,8% và cần tiếp tục loại protein và khoáng để đạt yêu cầu về chất lượng của chitin kỹ thuật. Bã đầu tôm được tiếp tục xử lý bằng NaOH 2% trong12 giờ để khử protein và xử lý HCl 4% trong 3 giờ để khử khoáng.

  pdf5p advanger2 06-05-2018 44 4   Download

 • Na được thu hoạch và bảo quản ngay khi chúng đạt đến độ chín thu hoạch. Na được xử lý bằng dung dịch chitosan 1% với độ deacetyl khác nhau (75, 86 và 94 %) và để khô tự nhiên. Sau đó, mỗi quả được bao màng PE có độ dày 0.04mm và bảo quản ở 100C. Các kết quả cho thấy dung dịch chitosan 1% với độ deacetyl 75 % cho phép duy trì chất lượng và kiểm soát cường độ hô hấp, tốc độ chín của quả tốt hơn các dung dịch chitosan ở độ deacetyl cao hơn. Giá trị cảm quan và dinh dưỡng của na vẫn được duy trì trong thời gian bảo quản 12 ngày ở 100C.

  pdf5p vidanh27 08-12-2018 53 4   Download

 • ác động của chitosan, oligochitosan và oligochitin tới sự biến đổi chất lượng cảm quan, tổng bazơ nitơ bay hơi (TVB-N), hàm lượng Trimetylamin (TMA-N), NH3, sự oxy hóa lipid và vi sinh vật ở tôm bạc (Metapenaeus brevicornis H. Milne Edwards, 1837) theo thời gian bảo quản đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tôm bạc xử lý bằng chitosan oligosaccharid 1,25%, sau 5 ngày bảo quản ở nhiệt độ 80C vẫn có chất lượng cảm quan, hàm lượng TVB-N, TMA-N, NH3, chỉ số peroxyd, chỉ tiêu vi sinh vật đạt tiêu chuẩn.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 40 2   Download

 • Chitosan chiết rút từ phế liệu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) được ứng dụng làm chất trợ lắng để thu hồi protein trong nước rửa surimi. Kết quả cho thấy protein trong nước rửa surimi được kết tủa ở pH 5 và thu hồi bằng phương pháp lắng lọc với sự trợ lắng của chitosan ở nồng độ xử lý là 80-100 ppm trong thời gian 15 phút. Chitosan thể hiện là một chất trợ lắng sinh học rất tốt với hiệu suất thu hồi đạt được gần 60% protein hòa tan trong nước rửa surimi trong thời gian ngắn.

  pdf6p vidanh27 08-12-2018 31 2   Download

 • Luận án này tập trung nghiên cứu xác định khả năng sử dụng chitosan Việt nam dạng công nghiệp và chitosan sau cắt mạch từ chúng bằng phương pháp chiếu xạ để xử lý kháng khuẩn cho vải bông; so sánh khả năng kháng khuẩn và độ bền kháng khuẩn của vải xử lý bằng chitosan trước và sau cắt mạch. Luận án cũng nghiên cứu ảnh hưởng của chất liên kết ngang và khối lượng phân tử chitosan tới độ bền kháng khuẩn và các tính chất cơ lý của vải sau xử lý.

  pdf24p change04 08-06-2016 23 1   Download

 • Chitosan có khối lượng phân tử (Mw) 193 kDa và độ deacety 80% được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma Co-60 dạng dung dịch 5% để chế tạo oligochitosan. Chế phẩm oligochitosan có Mw ~ 14,84 kDa chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý H2 O2 được sử dụng để tách và thu nhận 2 phân đoạn oligochitosan có Mw khác nhau (F2 : Mw~1-3 kDa và F3 : Mw~3-10 kDa) để khảo sát hiệu ứng tăng trưởng và năng suất trên cây ớt chỉ thiên (Capsicum frutescens L.).

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 16 1   Download

 • Hấp phụ là một trong các phương pháp có hiệu quả để loại bỏ các kim loại nặng trong nước được sử dụng phổ biến hiện nay. Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo màng sợi nano chitosan/poly vinyl alcohol (CS/PVA) để hấp phụ các ion kim loại nặng Cu2+ và Pb2+ trong nước.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 40 1   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng chitosan để bảo quản cá Tra fillet đông lạnh thay thế cho hợp chất polyphosphat. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chitosan và thời gian xử lý đến hiệu quả tăng trọng của cá Tra fillet. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng dung dịch chitosan 0,5% trong thời gian 25 để làm giảm đáng kể sự thay đổi chất lượng cá Tra fillet đông lạnh như hao hụt khối lượng, hàm lượng protein, hàm lượng lipid, đặc tính cảm quan và khả năng kháng khuẩn trong suốt 6 tháng bảo...

  pdf9p sunshine_9 24-07-2013 112 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý chitosan
p_strCode=xulychitosan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2