Xử lý hàng hoá lưu thông không có chứng từ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xử lý hàng hoá lưu thông không có chứng từ
  • Công văn 3095/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hàng hoá lưu thông không có chứng từ kèm theo

    pdf2p tonynguyen 14-08-2009 78 1   Download

  • Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức độ hàng hoá lưu thông nhiều hâu như các công tu xí nghiệp đều có các kho hang cho mình và những kho hang đó phải cần quản lý một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập nhập do vậy cần có sự giám sát trặt chẽ không có sự sai xót nào cả, Bài tập lớn của chúng em là một phần mềm quản lý kho nó được sử dụng để theo dõi và kiểm soát những vấn đề như ,nhập kho , xuất kho...

    pdf17p vinamilkvietnam 10-08-2012 439 218   Download

  • Thông tư số 88-TC/TCT về việc xử lý đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh đã được cơ quan thuế quản lý do Bộ tài chính ban hành

    pdf2p lawtm11 22-11-2009 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản