Xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng
 • TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Tháng......Năm....... (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Tên cơ sở:..................................................................................... Địa chỉ:.........................................................................................

  pdf1p phucnguuson 16-03-2010 166 70   Download

 • Công văn 2543/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng

  pdf1p quangminh 14-08-2009 95 12   Download

 • Các khoản phải thu: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác và dự phòng các khoản phải thu khó đòi. - Hàng tồn kho: gồm các loại hàng tồn kho sắp xếp theo trật tự như trong hệ thống tài khoản. - Các tài sản lưu động khác: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, tài sản thiếu chờ xử lý....

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 64 30   Download

 • Công văn 1196/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết khi chuyển địa điểm trụ sở

  pdf1p thachthao 14-08-2009 40 1   Download

 • Công văn 1668/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ đối với đơn vị giải thể

  pdf1p myngoc 13-08-2009 41 1   Download

Đồng bộ tài khoản