Xử lý vi phạm hoá đơn bất hợp

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xử lý vi phạm hoá đơn bất hợp
 • CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4215/TCT-PCCS NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI MUA, BÁN, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

  doc5p luong123456789 28-06-2010 220 23   Download

 • Công văn 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  doc5p dongson 19-08-2009 278 42   Download

 • Công văn 2861/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo Công văn 4215

  doc2p dongson 19-08-2009 97 7   Download

 • Yêu cầu chi tiết: - Các nút Tiến, Lùi để định vị hoá đơn cần làm việc; - Nút Thêm mới để bắt đầu tạo mới một hoá đơn; - Nút Xoá HĐ để xoá hoá đơn hiện tại. Yêu cầu phải có xác nhận trước khi xoá; - Nút In HĐ để in chi tiết hoá đơn bán hàng ra report.Thiết kế form tổng hợp thông tin bán hàng theo ngày như sau:Sau khi nhập xong giá trị từ ngày và đến ngày, thông tin chi tiết về các mặt hàng bán ra trong phạm vi ngày đó được...

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 30 3   Download

 • Sau khi nhập xong giá trị từ ngày và đến ngày, thông tin chi tiết về các mặt hàng bán ra trong phạm vi ngày đó được tổng hợp theo như giao diện trên.Yêu cầu chi tiết: - Các nút Tiến, Lùi để định vị hoá đơn cần làm việc; - Nút Thêm mới để bắt đầu tạo mới một hoá đơn; - Nút Xoá HĐ để xoá hoá đơn hiện tại. Yêu cầu phải có xác nhận trước khi xoá; - Nút In HĐ để in chi tiết hoá đơn bán hàng ra report. ...

  pdf10p iphone10 21-11-2011 32 3   Download

 • Yêu cầu chi tiết: - Các nút Tiến, Lùi để định vị hoá đơn cần làm việc; - Nút Thêm mới để bắt đầu tạo mới một hoá đơn; - Nút Xoá HĐ để xoá hoá đơn hiện tại. Yêu cầu phải có xác nhận trước khi xoá; - Nút In HĐ để in chi tiết hoá đơn bán hàng ra report. 3. Thiết kế form tổng hợp thông tin bán hàng theo ngày như sau: Sau khi nhập xong giá trị từ ngày và đến ngày, thông tin chi tiết về các mặt hàng bán ra trong phạm vi ngày đó...

  pdf5p phuoctam51 13-08-2011 27 2   Download

Đồng bộ tài khoản