intTypePromotion=4
ADSENSE

Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 282 kết quả Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam
 • Bài viết trình bày các nội dung về Blockchain - Cơn sốt thu hút các “ông lớn” của làng công nghệ thế giới, công nghệ blockchain ở Việt Nam, vấn đề phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nutifooddau 18-01-2019 16 4   Download

 • Báo cáo: Quá trình diễn biến, thực trạng và xu thế cơ cấu giống lúa ở Việt Nam trình bày về quá trình phát triển sản xuất lúa với cơ cấu giống và kỹ thuật canh tác; các giai đoạn tăng năng suất thêm 1 tấn/ha; mười giống lúa đứng đầu về diện tích sử dụng các vùng sinh thái. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf5p iasvn_org123 27-06-2014 154 14   Download

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 7 năm 2018 giới thiệu tới bạn những bài viết sau: Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng blockchain tại Việt Nam; blockchain - xu thế và sự phát triển ở Việt Nam; công nghệ blockchain: mở ra nhiều xu hướng mới cho tương lai; nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN.

  pdf68p hanh_tv9 17-01-2019 41 1   Download

 • Tài liệu cung cấp các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục, việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả các xu hướng nổi bật về thanh niên - thế hệ có tầm quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

  pdf44p nganga_07 13-10-2015 56 7   Download

 • Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao đã đem đến cho các doanh nghiệp Việt nam những thời cơ mới, đồng thời nhiêù thách thức mới nảy sinh mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt nam phải chuẩn bị những hành trang cần thiết để hoà nhập cùng sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Sự phát triển đó đòi hỏi ngày càng lớn về công nghệ kỹ thuật, về dòng vốn khổng lồ cũng như...

  pdf80p ngochanh 28-07-2009 4956 1790   Download

 • Ngày nay xu thế hội nhập khu vực, thế giới và sự phát triển không ngừng của phương thức sản xuất đã chi phối ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chi phối đó .Nền kinh tế nước ta kể từ khi công cuộc đổi mới được tiến hành, kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau.Điều đó đã đặt ra cho các cơ quan Nhà nước về quản lý...

  doc25p duong_dung 01-04-2010 243 71   Download

 • Xuất phát từ thực tế của đất nước trước và sau đổi mới cũng như nắm bắt được xu hướng đầu tư, phát triển của các nước trên thế giới, từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn vai trò của con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Con người luôn được coi vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. ...

  pdf14p bengoan369 07-12-2011 212 53   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán việt nam. các vấn đề đặt ra với kế toán việt nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p tengteng6 26-11-2011 235 50   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế thế giới đang bước vào thế kỷ 21 thế kỷ của hội nhập, toàn cầu hoá và sự phát triển to lớn của kinh tế toàn cầu. Bất cứ một nền kinh tế quốc gia nào cũng đều không nằm ngoài xu thế kinh tế tất yếu đó. Đối với Việt Nam cũng vậy xu thế hội nhâpạ, phát triển là con đường duy nhất và có ý nghĩa quyết định trong công cuộc xây dựng CNXH và đi lên CNCS nếu không muốn bị tụt hậu và suy vong....

  pdf41p banglang_1523 19-07-2012 101 38   Download

 • Cuộc cách mạng cng nghiệp 4.0 có những ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của các nước trên thế giới. Đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải nhanh chóng nắm bắt những cơ hội và nhận ra thách thức để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại. Một trong những thách thức lớn nhất mà các trường đại học, cao đẳng phải vượt qua là sự phát triển chương trình đào tạo sao cho đón đầu được xu hướng phát triển của thực tiễn.

  pdf7p quaymax3 05-09-2018 65 16   Download

 • Ngày nay xu thế hội nhập khu vực, thế giới và sự phát triển không ngừng của phương thức sản xuất đã chi phối ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chi phối đó .Nền kinh tế nước ta kể từ khi công cuộc đổi mới được tiến hành, kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau.Điều đó đã đặt ra cho các cơ quan Nhà nước về quản lý...

  pdf26p inside33 08-12-2012 75 12   Download

 • Ngày nay xu thế hội nhập khu vực, thế giới và sự phát triển không ngừng của phương thức sản xuất đã chi phối ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chi phối đó .Nền kinh tế nước ta kể từ khi công cuộc đổi mới được tiến hành, kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau.Điều đó đã đặt ra cho các cơ quan Nhà nước về quản lý...

  pdf29p dahlia89 18-02-2012 45 5   Download

 • Những tư liệu lịch sử được ghi chép lại qua các triều đại và các nghiên cứu trước đây cho thấy một bức tranh nhiều màu sắc về đơn vị hành chính lãnh thổ ở Việt Nam thời phong kiến. Do những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đơn vị hành chính lãnh thổ quốc gia thời phong kiến ở Việt Nam luôn có những sự biến đổi, khi mở rộng, khi thu hẹp, trong đó xu hướng mở rộng, lãnh thổ là chủ yếu, đặc biệt về phía nam và một phần nhỏ về phía bắc (Tây Bắc). Việc mở rộng đơn vị hành chính lãnh thổ phản ánh trình độ, sự phát triển của xã hội Việt Nam qua các triều đại lịch sử.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 41 1   Download

 • Tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Xã hội học tập - những vấn đề lý luận chung, kinh tế tri thức và xã hội học tập, sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập, các cuộc tranh luận để đi tới xây dựng mô hình xã hội học tập, những xu thế cải cách giáo dục trên phạm vi toàn thế giới,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p vizeus 07-03-2019 31 4   Download

 • Du lịch là sứ giả của hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc. Trên thế giới, du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về kinh tế – xã hội mà nó đem lại. Điều này càng thể hiện rõ hơn trước xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế. Trong 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt từ năm 1990, Du...

  pdf99p trungtri 27-07-2009 2151 1119   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf34p nhattruong 17-07-2009 2446 984   Download

 • Đặc trưng quan trọng của tình hình thế giới ngày nay là xu hướng quốc tế hoá. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều phải tham gia vào sự phân công lao động khu vực và quốc tế. Ngày nay không một dân tộc nào có thể phát triển đất nước mình mà chỉ bằng tự lực cánh sinh. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì việc nhận thức đầy đủ những đặc trưng quan trọng này và ứng dụng vào tình hình thực tế...

  doc83p minhtri 22-07-2009 628 327   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.Cơ chế mới là môI trường thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế theo xu hướng hiện đạI,chắt lọc kế thừa những thành tựu và khắc phục những tồn tạI đã qua.Trong đó lạm phát là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với các hoạt động kinh tế-chính trị-xã hội không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm .Lạm phát là một trong những chỉ tiêu đánh...

  pdf23p bongbongcam 12-08-2010 550 310   Download

 • Nợ công là một phần quan trọng và không thể thiếu trong tài chính của mỗi quốc gia. Từ những nước nghèo nhất ở châu Phi đến những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Campuchia hay những cường quốc giàu có với trình độ phát triển cao như Mĩ, Nhật, EU thì đều phải đi vay để phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu và sử dụng của chính phủ nhằm các mục đích khác nhau. Nợ công cần phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả và quản lí tốt, nếu không thì khủng hoảng nợ công có thể xảy ra...

  doc20p ruoitieutho 13-12-2012 545 253   Download

 • Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hóa, xu thế phát triển của nền kinh tế có sự quản lý của chính phủ một cách gián tiếp thông qua các chính sách kinh tế

  pdf0p leslie88 24-09-2010 369 228   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam
p_strCode=xuthevasuphattrienovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2