Y sql server 2005

Xem 1-10 trên 10 kết quả Y sql server 2005
 • El real valor de las certificaciones del mundo informático (de sus realidades,mitos y proyección) Equivalencia de instrucciones de C# y VB .NET (y III) Configuración de aplicaciones Web de ASP.NET Gestión de concurrencia en ADO.NET El poder de la reflexión en .Net Introducción a GDI+ SQL-Server.Diseñar la estrategia de copias de seguridad y restauraciones

  pdf0p trasua_123 29-12-2012 32 7   Download

 • hiện tại vị trí hoặc ID của một vị trí mới được bổ sung nếu tên vị trí không được tồn tại. Bởi vì tài sản này có thể không được thiết lập, hoặc là cố ý hoặc do lỗi, bạn phải có khả năng để cung cấp cho nó một giá trị vô giá trị, do đó, loại giá trị Guid là không phù hợp ở đây. Guid? cũng không thích hợp bởi vì nó sẽ không được công nhận trong SQL Server. Thay vào đó, bạn sử dụng lớp SqlGuid từ không gian tên...

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 32 3   Download

 • Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Ở phần này chỉ giới thiệu phương pháp xác thực người dùng dựa trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mật bằng password cho các Views.

  pdf10p thanhtq00103 14-06-2011 178 67   Download

 • Histor y of Data Access Over the years, many APIs have been released, all of which work toward the goal of providing universal data access. Universal data access is the concept of having a single code base for accessing data from any source, from any language. Having universal data access is important for four reasons: First, developers can easily work on applications targeting different data stores without needing to become experts on each one.

  pdf20p giangtanthon 10-02-2010 146 64   Download

 • Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại.

  pdf10p nhan1234 19-10-2009 104 38   Download

 • Mỗi phần chúng ta đã có rất nhiều thông tin hữu ích và thích hợp, và đọc lại chương và thậm chí có thể thử những ý tưởng khác nhau dựa trên những điều cơ bản chứng minh sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về những gì đang xảy ra

  pdf53p kennguyen6 06-11-2011 42 14   Download

 • Khởi chạy Windows Control Panel và sau đó chọn Administrative Tools ➪ ODBC. 2. Trong hộp thoại ODBC Nguồn dữ liệu Quản trị viên, nhấp vào một trong hai DSN người dùng hoặc tab System DSN. Chọn tab System DSN nói chung là một ý tưởng tốt, nguồn dữ liệu của bạn sau đó sẽ được hiển thị cho người dùng khác trên máy tính của bạn.

  pdf33p kimku16 10-10-2011 31 7   Download

 • 2. Trong hộp thoại Add New khoản, chọn lớp từ xem Templates. 3. Trong trường Name, gõ "CeComparisonOperator", và sau đó nhấn Add. Lưu ý Trong Visual Studio 2005, bạn có thể được yêu cầu đặt lớp này trong Bộ luật

  pdf52p myngoc6 07-10-2011 41 6   Download

 • Lưu ý xem trước này của Windows Form là một tính năng mới được gọi là thời gian thiết kế Xem trước. Để biết thêm thông tin, xem Phụ lục: Thiết kế Thời gian Xem trước. Khi chạy, khi bạn xây dựng và biên dịch Crystal Reports có sẵn để mua như một ứng dụng riêng biệt, hoặc là một phiên bản được cài đặt như là một phần của hầu hết các phiên bản của Microsoft Visual Studio

  pdf59p myngoc6 07-10-2011 47 6   Download

 • Ở bài này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo thủ tục lưu trữ sử dụng trình thiết kế SQL/PL Stored Procedure và áp dụng chúng trong một ứng dụng WinForm đơn giản. Chú ý: Để thực hiện được các bước sau trong bài này, trước hết bạn phải tạo một cơ sở dữ liệu SAMPLE (mẫu) bằng cách nhập lệnh db2sampl từ cửa sổ lệnh Command Promp của hệ điều hành. Đồng thời bạn cũng phải thêm một kết nối tới cơ sở dữ liệu này trong bảng ảo Server Explorer.

  pdf18p abcdef_43 03-11-2011 62 14   Download

Đồng bộ tài khoản