intTypePromotion=1
ADSENSE

Yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 122 kết quả Yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế
 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh kết hợp ước lượng hồi quy Pools OLS để đánh giá tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố nguồn lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p vikakashi2711 21-05-2019 41 0   Download

 • TP. Cần Thơ đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm. Tăng trưởng của các ngành kinh tế và của các khu vực kinh tế có sở hữu khác nhau diễn ra theo xu hướng chung của cả nước. Xu hướng chuyển dịch kinh tế theo ngành kinh tế là giảm tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp và xây dựng.

  pdf11p sieunhansoibac4 12-04-2018 53 2   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu là giới thiệu một cách tổng quan về phát triển kinh tế Việt nam do cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại và đánh giá những nhân tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt nam trong giai đoạn đổi mới (1990-2009). Dựa vào số liệu thống kê về kinh tế Việt nam giai đoạn 1990-2009, nghiên cứu này đã phân tích các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế Việt nam.

  pdf23p thorthor1234 24-05-2018 34 1   Download

 • Bài viết Dân số và nhóm dân số hoạt động kinh tế: Những tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhằm xác định nhóm dân số hoạt động kinh tế, đồng thời kết hợp với phương pháp toán học để đánh giá tác động của yếu tố dân số đến tăng trưởng kinh tế ở VN.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 96 3   Download

 • Qua bài viết này, bằng phương pháp định lượng tác giả nghiên cứu cùng với 5 yếu tố thì, tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị đối với Việt Nam.

  pdf15p vikakashi2711 21-05-2019 61 5   Download

 • Mục tiêu của bài viết Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam là kiểm tra hiệu ứng lan tỏa của dòng vốn FDI đến các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế địa phương trong dài hạn.

  pdf21p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 89 6   Download

 • Bài viết Mô hình tăng trường kinh tế Việt Nam: Hệ phương trình đồng thời tiến hành khảo sát ảnh hưởng của yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài đến tăng trưởng kinh tế và giải thích cơ chế kinh tế mà qua đó tăng trưởng kinh tế có thể bị tác động của các biến vĩ mô một cách trực tiếp và gián tiếp.

  pdf20p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 74 5   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để đánh giá những tác động của FDI tới một số yếu tố cấu thành nên tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 - 2016, dựa trên số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số khuyến nghị nhằm thu hút nguồn FDI chất lượng vào Việt nam.

  pdf12p hvdungcdcn12 26-11-2018 28 3   Download

 • Tiểu luận "Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" nhằm mục tiêu nhận biết và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng việc tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, xác định tác động của FDI đến sự tăng trưởng của Việt Nam thông qua các lĩnh vực khác nhau.

  doc23p votinhdon91 11-09-2014 593 70   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại TP. HCM bên cạnh các yếu tố đầu tư tư nhân, độ mở thương mại và tăng trưởng lao động bình quân. Sử dụng phương pháp phân tích đồng liên kết (cointergration) của Engle-Granger để đo lường các mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến và mô hình điều chỉnh sai số ECM (Error Correction Model) khảo sát mối quan hệ động trong ngắn hạn giữa tăng trưởng kinh tế và các biến tác động trong mô hình. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf7p dtphuongg 16-08-2018 57 3   Download

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích tác động của vốn đầu tư tư nhân, lao động, cơ sở hạ tầng đến tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu sử dụng hàm tuyến tính đa biến được tổng hợp từ các nghiên cứu trước và phù hợp với đặc điểm kinh tế tại địa phương nghiên cứu, bao gồm các biến tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư tư nhân, lao động, cơ sở hạ tầng (đường bộ, điện năng, viễn thông).

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 24 1   Download

 • Để kiểm chứng tác động của giáo dục đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành khu vực miền Trung giai đoạn 2006 – 2014, nghiên cứu áp dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển với hàm sản xuất Cobb – Douglas mở rộng. Với mô hình hiệu ứng cố định, kết quả cho thấy nhóm các yếu tố: Số năm đi học bình quân của lực lượng lao động, chi tiêu ngân sách cho giáo dục, vốn vật chất, lực lượng lao động, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp có tác động ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 24 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tổng thể vùng của Việt Nam. Đồng thời, kiểm định tác động của dòng vốn FDI đối với tăng trưởng trong trường hợp nghiên cứu riêng vùng và liên kết vùng ở Việt Nam. Ngoài ra, để hỗ trợ trong việc đề xuất chính sách thu hút dòng vốn FDI phục vụ tăng trưởng kinh tế, đề tài luận án nghiên cứu các yếu tố quyết định thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam.

  pdf284p chumeorocky 10-01-2018 63 21   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với hai mục tiêu chính: đánh giá các yếu tố tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi, sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng nhằm khảo sát khả năng tham nhũng đóng vai trò là chất bôi trơn để kích hoạt sự vận hành của các bộ máy nhà nước, giúp khu vực tư tránh được các rào cản về mặt thủ tục hành chính, sự phức tạp của các quy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf222p dangthingocthuy96 12-01-2017 70 13   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu sự tác động của yếu tố nguồn nhân lực lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL và sử dụng phần mềm Eviews để xử lý số liệu trên cơ sở dữ liệu được thu thập qua các nguồn: Tổng cục Thống kê, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 197 13   Download

 • Luận án đánh giá tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tổng thể vùng của Việt Nam. Đồng thời, kiểm định tác động của dòng vốn FDI đối với tăng trưởng trong trường hợp nghiên cứu riêng vùng và liên kết vùng ở Việt Nam. Ngoài ra, để hỗ trợ trong việc đề xuất chính sách thu hút dòng vốn FDI phục vụ tăng trưởng kinh tế, đề tài luận án nghiên cứu các yếu tố quyết định thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam.

  pdf26p change06 14-06-2016 57 6   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với hai mục tiêu chính: đánh giá các yếu tố tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi, sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng nhằm khảo sát khả năng tham nhũng đóng vai trò là chất bôi trơn để kích hoạt sự vận hành của các bộ máy nhà nước, giúp khu vực tư tránh được các rào cản về mặt thủ tục hành chính, sự phức tạp của các quy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p dangthingocthuy96 12-01-2017 59 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM bên cạnh các yếu tố đầu tư tư nhân, độ mở thương mại và tăng trưởng lao động bình quân. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích đồng liên kết (cointergration) của Engle-Granger để đo lường các mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến và mô hình điều chỉnh sai số ECM (Error Correction Model) để khảo sát mối quan hệ động trong ngắn hạn giữa tăng trưởng kinh tế và các biến tác động trong mô hình.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 19 2   Download

 • Bài viết này cũng có nhận định chung giống với nhiều đánh giá khác rằng, nền kinh tế VN năm 2014, bắt đầu có sự thay đổi căn bản về tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Tổng cục Thống kê, về tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013.

  pdf11p vihitachi2711 03-05-2019 16 0   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế. Dựa trên mẫu gồm các quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình và thấp trong giai đoạn 1995 – 2012, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng bởi 5 yếu tố: Trình độ giáo dục, chất lượng thể chế kinh tế, độ ổn định kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa.

  pdf11p vihitachi2711 03-05-2019 51 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế
p_strCode=yeutotacdongdentangtruongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2