Thư viện Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tham khảo kho tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm về Quỹ đầu tư giúp các bạn củng cố kiến thức quản lý quỹ đầu tư, cách thu hút quỹ đầu tư, phương pháp đánh giá hoạt động của quỹ và quản lý nhà nước về hoạt động quản lý Quỹ đầu tư.
Hiển thị 1-10 trên 136 kết quả
 • Cuốn sách "Soros nhà đầu tư có uy thế nhất thế giới" ra đời nhằm góp phần vào việc cung cấp những kỹ năng, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp mà các tác giả đều là những người từng trải trong sản xuất kinh doanh, hoặc là chuyên gia từng tư vấn, tham gia điều hành doanh nghiệp và các nhà báo chuyên viết về hoạt động doanh nghiệp.

  pdf255p  thiendiadaodien_7 04-03-2019 8 1   Download

 • Cái tên George Soros đã trở nên hết sức quen thuộc với phố Wall cũng như với toàn thế giới. Người ta biết đến ông như một nhà tỷ phú thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư tư bản. Phía sau những thành công đó, Soros là một nhà kinh doanh đầy cá tính và đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong kinh doanh.

  pdf119p  thiendiadaodien_7 04-03-2019 2 1   Download

 • Trên cơ sở nhìn lại hoạt động đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian qua, bài viết này chỉ ra những đặc điểm của hoạt động này từ góc độ an ninh kinh tế và đưa ra một số giải pháp – hàm ý chính sách góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng phát triển bền vững trong hoạt động đầu tư của Hàn Quốc những năm tiếp theo.

  pdf8p  mat_vang1 14-01-2019 13 3   Download

 • We begin the chapter by describing and comparing the various types of investment companies available to investors. We then examine the functions of mutual funds, their investment styles and policies, and the costs of investing in these funds. Next we take a first look at the investment performance of these funds.

  ppt15p  dien_vi01 21-11-2018 5 0   Download

 • This chapter has been largely rewritten to reflect the ongoing transformation of trading practices, the growing dominance of electronic trading, the accelerating consolidation of securities markets, and continuing regulatory reform, in particular the response to the Sarbanes-Oxley Act.

  ppt9p  dien_vi01 21-11-2018 3 0   Download

 • In this chapter, we first describe money market instruments. We then move on to debt and equity securities. We explain the structure of various stock market indexes in this chapter because market benchmark portfolios play an important role in portfolio construction and evaluation. Finally, we survey the derivative security markets for options and futures contracts.

  ppt16p  dien_vi01 21-11-2018 2 0   Download

 • This chapter explain an interest rate as the sum of a real risk-free rate and premiums that compensate investors for distinct types of risk, distinguish between the stated annual interest rate and the effective annual rate, calculate the future value or present value of a single sum of money,...

  ppt27p  dien_vi01 21-11-2018 5 0   Download

 • Technical analysis has been used by traders and analysts for centuries, but it has only recently achieved broad acceptance among regulators and the academic community. This chapter gives a brief overview of the field, compares technical analysis with other schools of analysis, and describes some of the main tools in technical analysis.

  ppt21p  dien_vi01 21-11-2018 4 0   Download

 • The topics discussed in this chapter are: Uses of industry analysis; industry classification systems; establishing a peer group; strategic analysis: Porter’s five forces; industry and product life cycles; demographic, governmental, social, and technological influences; company analysis; cost and differentiation strategies; spreadsheet modeling.

  ppt20p  dien_vi01 21-11-2018 2 0   Download

 • This reading provides an overview of equity securities and their different features and establishes the background required to analyze and value equity securities in a global context.

  ppt31p  dien_vi01 21-11-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản