intTypePromotion=1

Thư viện Tiếng Anh trẻ em

Tiếng Anh trẻ em cần đơn giản và ngắn ngọn; sách học tiếng Anh của trẻ cần sự sinh động và màu sắc. Giáo viên, phụ huynh có thể tham khảo các tài liệu về việc học và dạy tiếng Anh ở trẻ nhỏ dưới đây để tham khảo thêm về phương pháp dạy phù hợp. Các hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ biểu đạt, phương tiện giảng dạy cũng sẽ giúp cho con em chúng ta hứng thú với việc học tiếng Anh. Tài liệu Tiếng Anh trẻ em giúp các bé làm quen và ghi nhớ từ vựng tiếng anh tốt nhất thông qua cách giải thích rõ ràng, ví dụ dễ hiểu và các bài tập ôn luyện hiệu quả. Đề mục Tiếng Anh trẻ em tập hợp các tài liệu tham khảo, sách cập nhật mới liên tục về Tiếng Anh mẫu giáo, Tiếng Anh thiếu nhi, Tiếng Anh tiểu học giúp các bé làm quen và thành thạo ngôn ngữ quốc tế này.
Hiển thị 1-10 trên 759 kết quả
 • Ebook Cambridge primary Science English activity book 6 has exercises with contents such as: humans and animals, living things and environment, material changes, forces and motion, electrical conductors and insulators. Invite you consult this book!

  pdf66p  lavender2022 28-04-2022 2 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English learner book 6 has contents such as: Humans and animals, living things and environment, material changes, forces and motion, electrical conductors and insulators. Download to see more.

  pdf114p  lavender2022 28-04-2022 3 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English learner book 5 has contents such as: investigating plant growth, the life cycle of flowering plants, states of matter, the way we see things, shadows, Earth’s movements.Download to see more.

  pdf112p  lavender2022 28-04-2022 3 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English activity book 5 has exercises with contents such as: investigating plant growth, the life cycle of flowering plants, states of matter, the way we see things, shadows, Earth’s movements. Invite you consult this book!

  pdf56p  lavender2022 28-04-2022 5 1   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English activity book 4 has exercises with contents such as: being alive, growing plants, ourselves, materials in my world, pushes and pulls, hearing sounds. Download to see more.

  pdf56p  lavender2022 28-04-2022 4 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English learner book 4 has contents such as: humans and animals, living things and environments, solids, liquids and gases, sound, electricity and magnetism.

  pdf106p  lavender2022 28-04-2022 5 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English learner book 3 introduce contents such as such as looking after plants, looking after ourselve, Living things, Our five senses, Investigating materials, force and movement. Download to see more.

  pdf82p  lavender2022 28-04-2022 5 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English activity book 3 icludes exercises such as looking after plants, looking after ourselve, Living things, Our five senses, Investigating materials, force and movement. Download to see more.

  pdf40p  lavender2022 28-04-2022 10 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English learner book 2 introduce contents such as going outside, looking a rocks, changing materials, light and dark, eletricity, the Earth and the Sun. Download to see more.

  pdf34p  lavender2022 28-04-2022 9 0   Download

 • Ebook Cambridge primary Science English activity book 2 icludes exercises such as going outside, looking a rocks, changing materials, light and dark, eletricity, the Earth and the Sun. Download to see more.

  pdf34p  lavender2022 28-04-2022 13 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2