intTypePromotion=1

Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 98100 kết quả
 • Thông tư 19/2016/TT-BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p  son huong 29-04-2022 26 2   Download

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý địa chính đất đai của chính quyền cấp xã trình bày nội dung như trình tự đăng ký quyền sử dụng đất, thủ tục đăng ký thừa kế đất, quy định thời hạn xử phạt...Mời các bạn tham khảo!

  pdf148p  redrose24 18-04-2022 6 0   Download

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý địa chính đất đai của chính quyền cấp xã phần 1 được trình bày theo dạng hệ thống câu hỏi và câu trả lời về các quy định quản lý địa chính, vai trò cán bộ xã, thẩm quyền của Sở tài nguyên và môi trường giúp người đọc dễ dàng cập nhật thông tin. Mời các bạn tham khảo!

  pdf148p  redrose24 18-04-2022 9 2   Download

 • Ebook Hỏi đáp về luật việc làm gồm 101 câu hỏi và trả lời về các nhóm vấn đề lớn như: chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động, hoạt động dịch vụ việc làm, ... Mời các bạn tham khảo!

  pdf78p  redrose24 18-04-2022 6 1   Download

 • Ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phần 2 trình bày nội dung về thủ tục hành chính quản lý thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf61p  redrose24 15-04-2022 5 0   Download

 • Phần 1 ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm các câu hỏi và câu trả lời về những quy định chung và những quy định cụ thể về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

  pdf71p  redrose24 15-04-2022 4 0   Download

 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ban hành một số hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

  doc70p  thanhkybk 30-03-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 29/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc46p  hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 28/2021/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.

  doc8p  hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 11/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc5p  hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2