Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 82545 kết quả
 • Bài viết Quyết định 1452/QĐ-UBND trình bày phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật hóa chất ngày 21/11/2007; căn cứ nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   xuantruong1612 22-05-2018 0 0   Download

 • Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY trình bày: Tổ chức Hội thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế” hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018; thực hiện theo chương trình công tác năm học của trường THPT Tiên Yên năm học 2017-2018; thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước...

   hoainam84vn 21-05-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT trình bày về việc ban hành "Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ",... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 0 0   Download

 • Kế hoạch số 78/KH-THPT trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 - 2018 căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 0 0   Download

 • Báo cáo Số 03 /BC-CĐCS trình bày tình hình họa động tháng 10, tháng 11 năm 2017, tình hình Công nhân viên chức, những hoạt động đã thực hiện trong tháng 10/2017, kế hoạch tháng 11, tháng 12 năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 0 0   Download

 • Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I , năm 2017–2018 - Trường THPT Phú Lộc trình bày: Báo cáo số liệu, đánh giá tình hình cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá kết quả hoạt động công đoàn; phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trong học kì II,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 0 0   Download

 • Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH trình bày về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   hatdautron 14-05-2018 2 0   Download

 • Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình bày việc Thực hiện công văn số 814/UBND-NC, ngày 04/04/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huynhnhulove20 05-05-2018 1 0   Download

 • Thông tư số 20/2016/TT-BXD trình bày: Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2915; Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013; Theo đề nghị của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   nhatng09 17-04-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 1767/QĐ-TYV6 trình bày: Căn cứ Quyết định số 80/QĐ_BNN ngày 18/9/2006; Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Căn Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014,... Mời các bạn xem chi tiết tại Quyết định

   baoyencute 15-04-2018 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản