intTypePromotion=3

Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 94422 kết quả
 • Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; trách nhiệm lập và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển...

  doc45p  ngochieu_dk 24-05-2020 3 0   Download

 • Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp; áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến công việc về thành lập, cập nhật, tái bản, sử dụng và quản lý bản đồ hành chính các cấp.

  doc31p  ngochieu_dk 24-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 92137/TB-CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 92136/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 92132/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 92131/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và quyết toán thuế của cá nhân nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 92130/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 92129/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 91920/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 91914/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  gusushuangbi 24-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản