Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 83047 kết quả
 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

   tailieucungdoc 08-12-2018 0 0   Download

 • Thông tư số 12/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật quy hoạch đô thi số 30/2009/QH12.

   tiantian0108 06-12-2018 5 0   Download

 • Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đối, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

   tiantian0108 06-12-2018 5 0   Download

 • Thông tư số 99/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, căn cứ vào Luật Kế toán ngày 201 tháng 11 năm 2015.

   tiantian0108 06-12-2018 2 0   Download

 • Thông tư số 43/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, căn cứ vào Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

   tiantian0108 06-12-2018 6 1   Download

 • Thông tư số 27/2018/TT-NHNN do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam banh hành nhằm quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   tiantian0108 06-12-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia ...

   tiantian0108 06-12-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 320/QĐ-BYT do Bộ y tế ban hành về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

   tiantian0108 06-12-2018 1 0   Download

 • Công văn số 253/TANDTC-PC được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2018 bàn về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ của tòa án nhân dân tối cao.

   tiantian0108 06-12-2018 0 0   Download

 • Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

   tiantian0108 06-12-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản