intTypePromotion=1

Thư viện Công nghệ thông tin

Văn bản luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Văn bản luật Công nghệ thông tin áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tổng hợp văn bản luật Công nghệ thông tin gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Thông Tin và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 221 kết quả
 • Công văn số 558/CNTT-PM năm 2019 về thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 500/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 393/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 322/CNTT-HTA năm 2019 về theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc, tấn công có chủ đích và cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 104/CNTT-THDL năm 2019 về nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật do Cục Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 5154/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức của Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 2887/VPCP-KSTT năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc15p  yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 6363/VPCP-KSTT năm 2019 về phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 3499/BTNMT-CNTT năm 2019 về cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc15p  jiangfengmian 17-06-2020 5 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2