intTypePromotion=4

Thư viện Đầu tư

Văn bản luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Văn bản luật Đầu tư áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư. Văn bản luật Đầu tư gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu biết về các hoạt động đầt tư.
Hiển thị 1-10 trên 122 kết quả
 • Nghị quyết số 312/2020/NQ-HDND Thống nhất điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  doc4p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 282/2020/NQ-HDND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc6p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 281/2020/NQ-HDND bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 170/2020/NQ-HDND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2020/NQ-HDND bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2020/NQ-HDND ban hành Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc1p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2020/NQ-HDND ban hành này Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

  doc2p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDND về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh.

  doc2p  soninhduc888 29-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanqiren 28-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản