intTypePromotion=1

Thư viện Dịch vụ pháp lý

Xã hội phát triển nào cũng cần có sự minh bạch cửa pháp lý. Văn bản luật Dịch vụ pháp lý quy định về công chứng, tư pháp, luật luật sư, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý, … Văn bản luật Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống các nhân, tổ chức trong xã hội và nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh. Tổng hợp văn bản luật Dịch vụ pháp lý gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 93 kết quả
 • Công văn số 376/HTQTCT-CT năm 2019 hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 91/TANDTC-PC năm 2019 về cung cấp thông tin kinh phí liên quan đến hòa giải, đối thoại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 79/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 59/TANDTC-PC năm 2019 hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc20p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 5138/BTC-QLCS năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 4631/VPCP-PL năm 2019 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 4308/VPCP-V.I năm 2019 về tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 2965/VPCP-PL năm 2019 về trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc7p  yuziyuan 23-06-2020 11 0   Download

 • Công văn số 2415/VKSTC-V11 năm 2019 về kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 7233/BTC-TCNH năm 2019 về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  jiangfengmian 17-06-2020 7 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2