intTypePromotion=3

Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 430 kết quả
 • Công văn số 20637/CT-TTHT năm 2020 về việc hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tàu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4796/SGTVT-VTĐB về việc phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4393/BGTVT-VT năm 2020 về việc khôi phục hoạt động khai thác của phương tiện vận tải hành khách ở trong nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4306/BGTVT-CYT năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4157/BGTVT-CYT năm 2020 về việc hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 4145/BGTVT-CYT năm 2020 về việc hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 4103/BGTVT-VT về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về việc hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 3864/BGTVT-VT năm 2020 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 3863/BGTVT-CYT năm 2020 về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản