intTypePromotion=1

Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 459 kết quả
 • Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ban hành về việc nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc54p  hoaquynh70 28-01-2022 6 0   Download

 • Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

  doc84p  hoaquynh70 28-01-2022 8 0   Download

 • Nghị định 01/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p  hoaquynh70 28-01-2022 14 0   Download

 • Quyết định số 331/QĐ-CHK ban hành Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay nhằm cung cấp thêm thông tin cho hành khách đi lại bằng đường hàng không bao gồm thông lệ, các quy định liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế và nội địa.

  pdf25p  kequaidan8 02-11-2020 13 1   Download

 • Quyết định số 633/QĐ-CHK quy định về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lê tàu bay.

  pdf11p  kequaidan8 02-11-2020 7 0   Download

 • Quyết định số 1277/QĐ-CHK ban hành đề án “Nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành án pháp luật về kinh doanh của Cục hàng không Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo văn bản để nắm chi tiết hơn các nội dung.

  pdf18p  kequaidan8 02-11-2020 19 0   Download

 • Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện nhà chức trách hàng không bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện bảo đảm hoạt động nhà chức trách hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo nghị định để nắm chi tiết hơn nội dung của các điều được quy định trong văn bản này.

  pdf8p  kequaidan8 02-11-2020 25 0   Download

 • Quyết định 1188/2020/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt. Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  doc9p  ngaohaicoi999 26-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 5179/VPCP-CN năm 2019 bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 9 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2