Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 268 kết quả
 • Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc29p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

  doc2p  sensacoolfree 26-04-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc10p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2019.

  pdf55p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.

  doc10p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

  doc2p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Nghị định số 159/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2018 nhằm quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

  doc26p  tiantian0108 06-12-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  pdf13p  nguyenvantoan9096 23-08-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ giao thông vận tải. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p  thiennga_12 19-03-2018 8 0   Download

 • Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

  pdf11p  namtien37 15-03-2018 14 0   Download

Đồng bộ tài khoản