Thư viện Lao động - Tiền lương

gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành. Văn bản luật Lao động - Tiền lương bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Hiển thị 1-10 trên 57 kết quả
 • Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhằm hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

  doc6p  tiantian0108 06-12-2018 4 0   Download

 • Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH trình bày việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p  quaymax10 05-10-2018 5 0   Download

 • Quyết định/Số: 532/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  pdf9p  hovantu 17-09-2018 9 0   Download

 • Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  doc5p  kieuvinha321 11-09-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 64/QĐ­BCĐCCTLBHXH ban hành về phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.

  doc6p  bachma47 01-02-2018 31 1   Download

 • Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;....

  doc5p  daoducmanh0410 31-12-2017 18 1   Download

 • Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của chính phủ.

  doc4p  bachma47 22-12-2017 15 0   Download

 • Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ.

  doc6p  bachma47 22-12-2017 11 0   Download

 • Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  doc13p  bachma47 22-12-2017 17 0   Download

 • Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.

  pdf8p  bachma47 22-12-2017 15 0   Download

Đồng bộ tài khoản