Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 4219 kết quả
 • Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời tỉnh An Giang giai đoạn đến 2020, xét đến 2030 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 20 0   Download

 • Thông báo số 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ công bố ngày 14 tháng 4 năm 2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau củ quả do UBDN tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc9p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 2657/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

  doc8p  phuduc01675890180 01-12-2018 2 0   Download

 • Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  doc22p  phuduc01675890180 01-12-2018 3 0   Download

 • Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 và danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  doc40p  phuduc01675890180 01-12-2018 3 0   Download

 • Nghị quyết số 108/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc32p  phuduc01675890180 01-12-2018 2 0   Download

 • Nghị quyết 88/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

  doc147p  phuduc01675890180 01-12-2018 2 0   Download

 • Nghị quyết số 48/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc32p  phuduc01675890180 01-12-2018 10 0   Download

 • Quyết định 41/2016/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn tham khảo!

  doc17p  phuduc01675890180 01-12-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản