Thư viện Tài nguyên - Môi trường

Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại về tài nguyên thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Tổng hợp văn bản luật Tài nguyên - Môi trường gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 124 kết quả
 • Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY trình bày: Tổ chức Hội thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế” hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018; thực hiện theo chương trình công tác năm học của trường THPT Tiên Yên năm học 2017-2018; thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước...

   hoainam84vn 21-05-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 3549/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài nguyên và môi trường.

   trangan_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

   trangan_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: I. Đặc điểm tình hình; II. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu; III. Nhiệm vụ và giải pháp; IV. Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 03-03-2018 2 0   Download

 • Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI về phát triển kinh tế biển, vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng nhằm mục tiêu: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển của tỉnh. Tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo.

   hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến diện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế-xã hội.

   bachma45 15-12-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 2218/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   bachma45 14-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 5604/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

   daoquocmanh28 13-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 3589/QD-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

   daoquocmanh28 13-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 1899/QD-TTg năm 2017 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản