intTypePromotion=1

Thư viện Thủ tục tố tụng

Văn bản luật Thủ tục tố tụng gồm các luật về quy định thủ tục tố tụng, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính. Bộ luật tố tụng góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Ngoài ra, văn bản luật Thủ tục tố tụng quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng, trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án dân sự, án hình sự. Văn bản luật Thủ tục tố tụng luôn được cập nhật và bổ sung giúp các bạn nắm rõ kiến thức pháp luật tố tụng, trình tự thủ tục tố tụng.
Hiển thị 1-10 trên 12 kết quả
 • Công văn số 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc13p  sandushengshou 30-06-2020 21 0   Download

 • Công văn số 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  jiangfengmian 17-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangwanyin 02-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 244/TANDTC-PC năm 2019 về thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc27p  jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 1364/BYT-MT năm 2020 về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc6p  lanhuann 16-05-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự.

  doc3p  nghiquyet01 20-11-2017 111 1   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;...

  doc3p  nghiquyet01 20-11-2017 54 0   Download

 • Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;...

  doc4p  nghiquyet01 20-11-2017 65 1   Download

 • Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf8p  truckiettuyetmai 31-01-2015 57 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2