Thư viện Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí quy định về thuế thu nhập, thuế tiêu thụ, thuế lợi tức, nhiều loại khác trong nền kinh tế xã hội phát triển, còn quy định về thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 477 kết quả
 • Quyết định số 476/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

   daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

   daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1,2, điều 6 của quy định kèm theo quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

   daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

   daovanmanh_123 03-03-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   daovanmanh_123 03-03-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND triển khai thực hiện nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

   daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

   daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản