Thư viện Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí quy định về thuế thu nhập, thuế tiêu thụ, thuế lợi tức, nhiều loại khác trong nền kinh tế xã hội phát triển, còn quy định về thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 481 kết quả
 • Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Thông tư số 101/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành nhằm quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

  doc16p  tiantian0108 06-12-2018 9 0   Download

 • Thông tư 34/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  doc3p  kieuvinha321 11-09-2018 2 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

  pdf46p  hoabando_200422 17-08-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 476/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p  mattroibecon_06 07-04-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc1p  daovanmanh_123 03-03-2018 7 0   Download

 • Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p  daovanmanh_123 03-03-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

  doc3p  daovanmanh_123 03-03-2018 17 1   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1,2, điều 6 của quy định kèm theo quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  doc2p  daovanmanh_123 03-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

  doc4p  daovanmanh_123 03-03-2018 15 0   Download

Đồng bộ tài khoản