intTypePromotion=1

Thư viện Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí quy định về thuế thu nhập, thuế tiêu thụ, thuế lợi tức, nhiều loại khác trong nền kinh tế xã hội phát triển, còn quy định về thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 1844 kết quả
 • Ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phần 2 trình bày nội dung về thủ tục hành chính quản lý thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf61p  redrose24 15-04-2022 5 0   Download

 • Phần 1 ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm các câu hỏi và câu trả lời về những quy định chung và những quy định cụ thể về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

  pdf71p  redrose24 15-04-2022 4 0   Download

 • Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2021 ban hành về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p  hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

 • Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2021 ban hành về tờ trình của Chính phủ về việc xử lý đối với số kinh phí chi thường xuyên đã bố trí cho chi đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

  doc1p  hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

 • Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2264/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p  hoalanvender 31-01-2022 86 0   Download

 • Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p  hoaquynh70 28-01-2022 3 0   Download

 • Luật số 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc74p  xuanhoamedia 31-10-2021 45 0   Download

 • Luật số 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

  doc16p  xuanhoamedia 31-10-2021 37 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2