Thư viện Trách nhiệm hình sự

Văn bản luật trách nhiệm hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm mà một cá nhân (không có tổ chức) phải chịu khi có hành vi phạm vào một trong các tội quy định tại Bộ Luật Hình sự. Văn bản Luật Trách nhiệm hình sự bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành luôn được cập nhập và bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 16 kết quả
 • Thông tư liên tịch số 050/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

  doc7p  tiantian0108 06-12-2018 3 0   Download

 • Thông tư số 02/2017/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;....

  doc46p  daoducmanh0410 05-01-2018 35 0   Download

 • Chỉ thị số 04/CT-BCT ban hành về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.

  pdf11p  bachma47 15-12-2017 12 0   Download

 • Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT Gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

  pdf2p  bachma47 15-12-2017 13 0   Download

 • Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT ban hành về Quy định về giá bán điện. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  pdf7p  bachma47 15-12-2017 8 0   Download

 • Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

  pdf5p  bachma45 15-12-2017 15 0   Download

 • Thông tư số 40/2011/TT-BCA Quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân; Căn cứ Luật thi hành án hình sự năm 2010;...

  pdf17p  bachma45 15-12-2017 17 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền.

  pdf6p  bachma45 15-12-2017 23 0   Download

 • Quyết định số 3530/QD-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  doc7p  daoquocmanh28 13-12-2017 13 0   Download

 • Quyết định số 715/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc5p  nghqcp 09-11-2017 8 0   Download

Đồng bộ tài khoản