intTypePromotion=3

Thư viện Trách nhiệm hình sự

Văn bản luật trách nhiệm hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm mà một cá nhân (không có tổ chức) phải chịu khi có hành vi phạm vào một trong các tội quy định tại Bộ Luật Hình sự. Văn bản Luật Trách nhiệm hình sự bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành luôn được cập nhập và bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 23 kết quả
 • Công văn số 3602/VPCP-KGVX năm 2020 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2941/VPCP-NC năm 2020 về hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Xuân Đường cùng đồng phạm do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 45/TANDTC-PC năm 2020 về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng: QCVN 08:2019/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 và được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  doc17p  yilinglaozu 10-01-2020 6 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Thông tư này chỉ hướng dẫn việc tiếp nhận các khoản tài trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác bằng tiền của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cho công tác phòng, chống tội phạm.

  doc4p  yilinglaozu 10-01-2020 3 0   Download

 • Nghị định này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

  doc17p  kexauxi9 03-12-2019 12 0   Download

 • Quyết định này phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã được ký ngày 19 tháng 10 năm 1998 giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hoà nhân dân trung Hoa.

  doc12p  kexauxi9 03-12-2019 8 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 050/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

  doc7p  tiantian0108 06-12-2018 10 0   Download

 • Thông tư số 02/2017/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;....

  doc46p  daoducmanh0410 05-01-2018 76 0   Download

 • Chỉ thị số 04/CT-BCT ban hành về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.

  pdf11p  bachma47 15-12-2017 27 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản