Thư viện Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Văn bản luật Vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tổng hợp văn bản luật Vi phạm hành chính gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 78 kết quả
 • Công điện số 424/CĐ-TTg về vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 01 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc1p  sensacoolfree 26-04-2019 20 0   Download

 • Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2019.

  pdf10p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Chỉ thị số 10/CT-TTG về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Nội dung hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Mời các bạn tham khảo!

  doc91p  taomochuan 21-02-2019 8 2   Download

 • Nghị định số 162/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

  doc42p  tiantian0108 06-12-2018 2 1   Download

 • Quyết định số 2233/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  pdf17p  quaymax10 05-10-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 2206/QĐ-BGDĐT trình bày quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p  quaymax10 05-10-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT trình bày vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf13p  quaymax10 05-10-2018 8 0   Download

 • Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf125p  quaymax10 04-10-2018 4 0   Download

 • Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP trình bày Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toá...

  doc36p  phamthithuhuyen9b 21-03-2018 12 0   Download

Đồng bộ tài khoản