intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Văn bản luật Vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tổng hợp văn bản luật Vi phạm hành chính gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 98 kết quả
 • Quyết định số 566/2021/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  doc6p  hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc31p  hoaquynh70 28-01-2022 8 0   Download

 • Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

  doc22p  hoaquynh70 28-01-2022 18 0   Download

 • Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

  doc8p  hoaquynh70 28-01-2022 16 0   Download

 • Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

  doc22p  hoaquynh70 28-01-2022 17 0   Download

 • Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc7p  hoaquynh70 28-01-2022 19 0   Download

 • Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p  tommuni999 10-06-2020 17 0   Download

 • Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo nghị định để nắm chi tiết nội dung các điều khoản.

  pdf25p  partimesinhvien 13-05-2020 63 1   Download

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  doc13p  solacduy999 22-04-2020 13 0   Download

 • Quyết định 3439/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p  manhinh999 20-04-2020 21 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2