intTypePromotion=3

Thư viện Xây dựng - Đô thị

Văn bản luật Xây dựng - Đô thị gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra,Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 275 kết quả
 • Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; trách nhiệm lập và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển...

  doc45p  ngochieu_dk 24-05-2020 0 0   Download

 • Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp; áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến công việc về thành lập, cập nhật, tái bản, sử dụng và quản lý bản đồ hành chính các cấp.

  doc31p  ngochieu_dk 24-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3006/VPCP-CN năm 2020 về việc triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2934/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch triển khai hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2363/SXD-PTĐT năm 2020 về hoàn thiện quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2017/VPCP-V.I về kiểm tra phản ánh của báo chí về công trình xây dựng, kinh doanh không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1430/BXD-TTTT năm 2020 về triển khai họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1296/BXD-VLXD năm 2020 về xuất khẩu cát do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1158/BXD-KTXD năm 202 về việc hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản