Thư viện Xây dựng - Đô thị

Văn bản luật Xây dựng - Đô thị gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra,Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 168 kết quả
 • Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

  doc12p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Nội dung chính của "Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT" trình bày việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!

  doc66p  nhanprovt 03-03-2019 9 2   Download

 • Nội dung chính của "Quyết định số 79/QĐ­BXD" trình bày công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

  doc38p  nhanprovt 03-03-2019 9 3   Download

 • Quyết định số: 45/2014/QĐ-UBND trình bày việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc7p  phuduc01675890180 05-01-2019 10 0   Download

 • Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf10p  phuduc01675890180 05-01-2019 12 0   Download

 • Nghị quyết số 108/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc32p  phuduc01675890180 05-01-2019 5 0   Download

 • Nghị quyết số 88/NQ-HĐND trình bày danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

  doc147p  phuduc01675890180 05-01-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 48/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc32p  phuduc01675890180 05-01-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  doc17p  phuduc01675890180 05-01-2019 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản