intTypePromotion=1

Thư viện Mỹ thuật

Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp, bao gồm các các loại nghệ thuật tạo hình chủ yếu như hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc. Mỹ thuật là một môn nghệ thuật vừa mang sự lãng mạn của hội hoạ, vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ của điêu khắc và sự sáng tạo của đồ hoạ. Nếu phân loại theo tính năng thì bao gồm mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật trang trí, mỹ thuật đương đại, mỹ thuật đời sống. Tập hợp tất cả các tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và tham khảo chọn lọc về Mỹ thuật học cũng như các tác phẩm tiêu biểu để bạn có thể tìm hiểu và phát huy khả năng sáng tác.
Hiển thị 1-10 trên 399 kết quả
 • Bài viết trao đổi và chia sẻ về vấn đề: Xác định chuẩn đầu ra theo tiếp cận năng lực; Yêu cầu về đổi mới nội dung nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mầm non; Xây dựng học phần mỹ thuật trong đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiếp cận năng lực nhằm tạo khả năng cho giáo viên mầm non biết cách giúp cho trẻ cảm thụ được đầy đủ cái đẹp, phát huy được tính sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động tạo hình.

  pdf9p  vimarillynhewson 17-05-2022 0 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 1: Mỹ thuật tiền sử" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật thời tiền sử. Nghệ thuật tạo hình thời đại đồ đá mới Trung Quốc, về mặt gốm màu và hội họa, điêu khắc đều có thành tựu nghệ thuật rõ ràng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p  andromedashun 13-05-2022 12 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 2: Mỹ thuật đời Tần" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đầu đời Tần. Điêu khắc đồng thau, nặn gốm, điêu khắc ngọc, đá, gỗ của Trung Quốc thời Tiên Tần đạt được những thành tựu nghệ thuật khiến loại người chú ý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p  andromedashun 13-05-2022 12 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 7: Mỹ thuật đời Nguyên" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Nguyên. Mỹ thuật đời Nguyên phát triển qua sự giao lưu và dung hợp giữa các dân tộc, một số mặt như công nghệ, hội họa, điêu khắc mang sắc thái dân tộc, khiến mỹ thuật thời trước phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu về kỹ xảo và sáng tác đa dạng.

  pdf67p  andromedashun 13-05-2022 11 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 8: Mỹ thuật đời Minh" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Minh. Trào lưu văn nhân họa sĩ cuối đời Minh, sự hưng khỏi của hoa điểu, tả ý và của nhân vật là hiện tượng đáng chú ý trong hội họa Trung Quốc thời này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p  andromedashun 13-05-2022 11 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 3: Mỹ thuật Tần Hán" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Tần Hán. Những thành tựu của nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc, điêu khắc, hội hoạt mà nhà Tần coi trọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p  andromedashun 13-05-2022 10 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 9: Mỹ thuật đời Thanh" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Thanh. Những thành tựu về hội họa, kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng của Trung Quốc thời Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p  andromedashun 13-05-2022 15 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 5: Mỹ thuật Tùy Đường" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Tùy Đường. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, công nghệ đồ gốm nổi tiếng của Trung Quốc thời Tùy Đường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p  andromedashun 13-05-2022 13 0   Download

 • Ebook Câu chuyện hội họa tập hợp các bài viết của họa sĩ Thái Tuấn về các vấn đề trong hội họa : thưởng ngoạn và phê bình các tác phẩm hội họa; các trường phái hội họa chính; cái "thẩm mỹ" trong hội họa, cái "thực" trong hội họa, cái "thiện" trong hội họa… Mời các bạn tham khảo!

  pdf93p  lavender2022 28-04-2022 54 5   Download

 • 100 câu chuyện và hình ảnh trong cuốn sách này sẽ vừa giúp bạn thư giãn, vừa giúp bạn nhớ số nhanh chóng, từ đó phát triển siêu trí nhớ như sách “Numagician: Đánh thức phù thủy trí nhớ trong bạn" hướng dẫn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf110p  lavender2022 28-04-2022 62 5   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2