Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

Chia sẻ: Huỳnh Tuấn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
1.458
lượt xem
250
download

Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EXERCISE 1:Supply the correct verb form: 1.I _______________at home all weekend (stay) 2.It ______________everyday last week (rain) 3.We ______________her very carefully (listen) 4.The shop _____________at 5 o’clock (close) 5.My friend

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

Đồng bộ tài khoản