Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

Chia sẻ: Huỳnh Tuấn | Ngày: | Loại File: doc | 4 trang

0
329
lượt xem
130
download

EXERCISE 1:Supply the correct verb form: 1.I _______________at home all weekend (stay) 2.It ______________everyday last week (rain) 3.We ______________her very carefully (listen) 4.The shop _____________at 5 o’clock (close) 5.My friend

Đồng bộ tài khoản