intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 19: Khi con tu hú - Giáo án Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1.016
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 78 VB: KHI CON TU HÚ. - Tố Hữu -..I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. - Biết đọc - hiểu một tác phẩm thơ để bổ sung thêm kiến thức về tác giả,.tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại... - Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến.sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và.thể thơ lục bát quen thuộc...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:.. 1. Kiến thức:.. - Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu... - Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh( Thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự.do)... - Niềm khát khao tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả... 2. Kĩ năng:.. - Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm thư người chiến sĩ cách.mạng bị giam giữ trong tù ngục... - Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài.thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả bài thơ.này... 3. Các KNS cơ bản được giáo dục:.. - Giao tiếp: Trao đổi, trình bày suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước.được thể hiện trong bài thơ... - Suy nghĩ sáng tạo: phân tích, bình luận giá trị nội dung và nghệ thuật của.bài thơ, vẻ đẹp của hình ảnh thơ... - Xác định giá trị bản thân: biết tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên và có trách.nhiệm đối với quê hương, đất nước...III. CHUẨN BỊ:..1. Giáo viên:- Xem sgk, sgv, sbt, thiết kế bài giảng... - Xem tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Tố Hữu... - Chân dung Tố Hữu...2. Học sinh: - Xem sgk, sbt... - Trả lời câu hỏi Tìm hiểu bài... - Tìm hiểu thêm về nhà thơ Tố Hữu qua những bài thơ đã được.học...IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:..1. Ổn định lớp:..2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra...3. Bài mới:... Hoạt động của thÇy vµ trß Nội dung.. I. Tìm hiểu chung:..GV: Hướng dẫn cách đọc và gọi HS đọc bài thơ. 1. §äc:.. Hs đọc..... 2. Chú thích...GV: Gọi HS đọc chú thích* về tác giả - sgk/17 a. Tác giả:..(H) Hãy nói tóm tắt về cuộc đời và sáng tác của Tố Hữu (1920-2002). Ông.ông? được coi là lá cờ đầu của. thơ ca cách mạng Việt Nam..-Tố Hữu (1920-2002). Ông được coi là lá cờ đầu Ông được giải thưởng Hồ.của thơ ca cách mạng Việt Nam. Ông được giải Chí Minh về văn học nghệ.thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật thuật..(H) Giới thiệu các tập thơ của Tố Hữu và thể loại.sáng tác chính của ông?.. Hs trả lời...(H) Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?..Bài thơ “ Khi con tu hú” được sáng tác trong nhà lao.Thừa phủ, khi tác giả mới bị bắt ở đây. b. Tác phẩm:.. Bµi th¬ “ Khi con tu hó” ®-. îc s¸ng t¸c trong nhµ lao. Thõa phñ, khi t¸c gi¶ míi. bÞ b¾t ë ®©y..GV: Giúp hs đi tim hiểu nghĩa của các tư khó dựa..vào phần chú thích trong sgk. c. Gi¶i nghÜa tõ... - HS tìm hiểu... 3. Bố cục:..(H) Hãy xác định bố cục của bài thơ? Có hai phần: 6 câu đầu và 4. câu cuối..Có hai phần: 6 câu đầu và 4 câu cuối...- P1: Tiếng chim tu hú thức dậy mùa hè rực rỡ.trong lòng nhà thơ...- P2: Tiếng chim tu hú bừng thức khát vọng tự do.cháy bỏng trong lòng người tù......(H)Em hiểu gì về nhan đề bài thơ? II. T×m hiÓu v¨n b¶n:..- Là một mệnh đề phụ, chưa là câu  gây sự chú 1. Nhan đề bài thơ:.ý.. - Là một mệnh đề phụ,.- Tiếng chim: tín hiệu của sự sống , mùa hè. chưa là câu  gây sự chú ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Khi con tu hú - Giáo án Ngữ văn 8

  1. Tiết 78 VB: KHI CON TU HÚ - Tố Hữu - I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Biết đọc - hiểu một tác phẩm thơ để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại. - Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và thể thơ lục bát quen thuộc. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1. Kiến thức: - Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu. - Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh( Thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do). - Niềm khát khao tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm thư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong tù ngục. - Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả bài thơ này. 3. Các KNS cơ bản được giáo dục:
  2. - Giao tiếp: Trao đổi, trình bày suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước được thể hiện trong bài thơ. - Suy nghĩ sáng tạo: phân tích, bình luận giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, vẻ đẹp của hình ảnh thơ. - Xác định giá trị bản thân: biết tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên và có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. III. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:- Xem sgk, sgv, sbt, thiết kế bài giảng. - Xem tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Tố Hữu. - Chân dung Tố Hữu. 2. Học sinh: - Xem sgk, sbt. - Trả lời câu hỏi Tìm hiểu bài. - Tìm hiểu thêm về nhà thơ Tố Hữu qua những bài thơ đã được học. IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: Hoạt động của thÇy vµ trß Nội dung
  3. I. Tìm hiểu chung: GV: Hướng dẫn cách đọc và gọi HS đọc bài thơ. 1. §äc: Hs đọc 2. Chú thích. GV: Gọi HS đọc chú thích* về tác giả - sgk/17 a. Tác giả: (H) Hãy nói tóm tắt về cuộc đời và sáng tác của Tố Hữu (1920-2002). Ông ông? được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. -Tố Hữu (1920-2002). Ông được coi là lá cờ đầu Ông được giải thưởng Hồ của thơ ca cách mạng Việt Nam. Ông được giải Chí Minh về văn học nghệ thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật thuật (H) Giới thiệu các tập thơ của Tố Hữu và thể loại sáng tác chính của ông? Hs trả lời. (H) Hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Bài thơ “ Khi con tu hú” được sáng tác trong nhà lao Thừa phủ, khi tác giả mới bị bắt ở đây. b. Tác phẩm: Bµi th¬ “ Khi con tu hó” ®- îc s¸ng t¸c trong nhµ lao Thõa phñ, khi t¸c gi¶ míi bÞ b¾t ë ®©y. GV: Giúp hs đi tim hiểu nghĩa của các tư khó dựa
  4. vào phần chú thích trong sgk. c. Gi¶i nghÜa tõ. - HS tìm hiểu. 3. Bố cục: (H) Hãy xác định bố cục của bài thơ? Có hai phần: 6 câu đầu và 4 câu cuối. Có hai phần: 6 câu đầu và 4 câu cuối. - P1: Tiếng chim tu hú thức dậy mùa hè rực rỡ trong lòng nhà thơ. - P2: Tiếng chim tu hú bừng thức khát vọng tự do cháy bỏng trong lòng người tù. (H)Em hiểu gì về nhan đề bài thơ? II. T×m hiÓu v¨n b¶n: - Là một mệnh đề phụ, chưa là câu  gây sự chú 1. Nhan đề bài thơ: ý. - Là một mệnh đề phụ, - Tiếng chim: tín hiệu của sự sống , mùa hè. chưa là câu  gây sự chú ý. - Tiếng chim: tín hiệu của sự sống , mùa hè. 2. Bức tranh mùa hè:
  5. (H) Tiếng chim tu hú đã thức dậy điều gì trong tâm hồn người chiến sĩ trẻ lần đầu tiên nếm mùi tù ngục của thực dân đế quốc? Khung cảnh mùa hè bên ngoài xà lim. (H) H·y kể những sự vật mà tác giả nhắc đến trong bức tranh mùa hè? - Lúa chiêm đang chín, trái - Lúa chiêm đang chín, trái cây, vườn râm, tiếng ve, cây, vườn râm, tiếng ve, bắp rây, mảnh sân, nắng đào, bầu trời, tiếng diều bắp rây, mảnh sân, nắng sáo. đào, bầu trời, tiếng diều sáo. (H)Em có nhận xét g× về phạm vi miêu tả đó? -Phạm vi miêu tả rộng lớn, -Phạm vi miêu tả rộng lớn, màu sắc rực rỡ, âm màu sắc rực rỡ, âm thanh thanh rộn rã, hương thơm ngào ngạt. rộn rã, hương thơm ngào ngạt. Cảnh mùa hè đầy màu sắc, âm thanh, hương vị. Mọi vật sống động, đang phát triển hết sức tự Cảnh mùa hè đầy màu sắc, nhiên, mạnh mẽ. âm thanh, hương vị. Mọi vật sống động, đang phát triển hết sức tự nhiên, mạnh mẽ. (H)Nghệ thuật tác giả sử dụng trong khổ thơ này? - Từ ngữ chọn lọc, chi tiết đặc sắc: những đéng từ mạnh mẽ: dậy, lộn nhào. Những tính từ chín, ngọt, đầy, rộng, cao để diễn tả sự
  6. hoạt động, sự căng đầy nhựa sống của mùa hè. Bầu trời được mở rộng và cao thêm những cánh diều được tự do bay lượn. Tất cả tạo ra sự đối lập với không gian chật hẹp trong phòng giam. (H) Tác giả miêu tả cảnh vào hè có phải là cảnh 3. Tâm trạng của người được nhìn thấy trực tiếp hay không? Câu thơ nào tù: cho biết điều đó? - Tác giả đang ở trong tù - Tác giả đang ở trong tù không nhìn thấy trực tiếp không nhìn thấy trực tiếp cảnh vào hè mà miêu tả theo trí tượng tượng cảnh vào hè mà miêu tả theo trí tượng tượng Ta nghe hè dậy bên lòng. Ta nghe hè dậy bên lòng. (H) Tâm trạng của người tù được thể hiện như thế nào? Tâm trạng của người tù là tâm trạng ngột ngạt uất Tâm trạng của người tù là hận. mọi sự vật cả những vật vô tri như cánh diều tâm trạng ngột ngạt uất cũng tự do trong khi đó người cách mạng thì bị tù, hận. mọi sự vật cả những không được tự do, bị tách rời khỏi đồng đội, đồng vật vô tri như cánh diều chí.=> Thể hiện khát khao tự do của người tù. cũng tự do trong khi đó người cách mạng thì bị tù, (H)Hãy so sánh hai câu thơ miêu tả tiếng chim tu hú không được tự do, bị tách ở hai khổ thơ? rời khỏi đồng đội, đồng chí.=> Thể hiện khát khao - Tiếng chim mở đầu bài thơ là tiếng chim hiền tự do của người tù. lành gọi mùa hè đến đầy ắp sức sống, đầy ắp tự do. - Tiếng chim mở đầu bài thơ là tiếng chim hiền lành Tiếng chim khổ cuối thành tiếng kêu như giục giã, gọi mùa hè đến đầy ắp sức khơi thêm những cảm giác tù túng. tiếng chim như
  7. tiếng đời, tiếng gọi tự do thôi thúc đấu tranh. sống, đầy ắp tự do. Tiếng chim khổ cuối thành tiếng kêu như giục giã, khơi thêm những cảm giác tù túng. tiếng chim như tiếng đời, tiếng gọi tự do thôi thúc đấu tranh. (H) Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài III. Tổng kết: thơ? 1. Nghệ thuật: - Viết theo thể thơ lục bát, giàu nhạc điệu, mượt mà, uyển chuyển. - Lời thơ giàu nhạc điệu, mượt mà, uyển chuyển. - Lựa chọn lời thơ đầy ấn tượng để biểu lộ cảm xúc khi thiết tha, khi lại sôi nổi, mạnh mẽ. - Lời thơ đầy ấn tượng. - Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, liệt - Sử dụng các biện pháp tu kê...vừa tạo nên tính thống nhất về chủ đề văn từ điệp ngữ, liệt kê... bản, vừa thể hiện cảm nhận về sự đối lập giữa niềm khao khát sự sống đích thực, đầy ý nghĩa với hiện tại buồn chán cua tác giả vì bị giam hãm trong nhà tù thực dân. (H) Nêu ý nghĩa của bài thơ? 2. Ý nghĩa: - Bài thơ thể hiện lòng yêu đời, yêu lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi trong hoàn cảnh - Bài thơ thể hiện lòng yêu ngục tù. đời, yêu lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi
  8. trong hoàn cảnh ngục tù. 4. Củng cố, dặn dũ: a. Củng cố: Cho HS nhận xét nghệ thuật bài thơ. HS đọc lại bài thơ và nội dung phần ghi nhớ. b. Dặn dò: Học thuộc bài thơ, phân tích. Chuẩn bị bài Câu nghi vấn (tiếp theo)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2