intTypePromotion=3

Bài 2: Xây dựng điềukhiểnbằng Control Wizard

Chia sẻ: LÝ PHÙNG CƠ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
196
lượt xem
40
download

Bài 2: Xây dựng điềukhiểnbằng Control Wizard

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: • Giớ ithiệu thanh Tool Box • Tạo các điều khiển bằng Wizard • Thuộc tính và sự kiện. Thanh Toolbox: Chứa các điều khiển cơ bản để thiết kế màn hình ; Các điềukhiểnthường dùng: − Label − TextBox − Command Button − ComboBox − ListBox − Option Button, CheckBox

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Xây dựng điềukhiểnbằng Control Wizard

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 2: Xây dựng điều khiển bằng Control Wizard • Giới thiệu thanh ToolBox • Tạo các điều khiển bằng Wizard • Thuộc tính và sự kiện 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu thanh ToolBox • Chứa các điều khiển cơ bản để thiết kế màn hình • Các điều khiển thường dùng − Label − TextBox − Command Button − ComboBox − ListBox − Option Button, CheckBox 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu thanh ToolBox • Các điều khiển thường dùng trên ToolBox Biểu tượng Tên gọi Ý nghĩa Lựa chọn các đối tượng trên Select Objects form Bật tắt chế độ thiết kế bằng Control Wizards Wizard Label Thiết kế các nhãn trên form TextBox Thiết kế các ô nhập liệu 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu thanh ToolBox Biểu tượng Tên gọi Ý nghĩa Option Group Thiết kế nhóm các chọn lựa Toggle Button Thiết kế các nút bật tắt Option Button Thiết kế các nút chọn Check Box Thiết kế ô chọn Combo Box Thiết kế hộp danh sách 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu thanh ToolBox Biểu tượng Tên gọi Ý nghĩa List Box Thiết kế hộp danh sách Command Thiết kế các nút lệnh Button Thiết kế các điều khiển hiển Image thị hình ảnh Page Break Thiết kế điều khiển ngắt trang Thiết kế điều khiển phân Tab Control trang trên form 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu thanh ToolBox Biểu tượng Tên gọi Ý nghĩa Subform / Thiết kế điều khiển hiển thị Subreport sub form hoặc sub report Line Vẽ đường thẳng Rectangle Vẽ hình chữ nhật 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 2: Xây dựng điều khiển bằng Control Wizard • Giới thiệu thanh ToolBox • Tạo các điều khiển bằng Wizard • Thuộc tính và sự kiện 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các điều khiển bằng Wizard • Ý nghĩa và các bước thực hiện • Tạo điều khiển Command Button • Tạo điều khiển Combo Box • Tạo điều khiển List Box 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Ý nghĩa và các bước thực hiện • Ý nghĩa: − Tạo nhanh các điều khiển dùng để thực hiện các thao tác đơn giản trên form 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Ý nghĩa và các bước thực hiện • Các bước tạo điều khiển bằng Wizard − Bật chức năng Wizard bằng cách nhấn nút Control Wizards trên ToolBox − Chọn điều khiển cần thiết kế trên ToolBox và vẽ vào Form − Thực hiện theo từng bước của trình Wizard 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Ý nghĩa: − Tạo nhanh các nút lệnh để thực hiện các thao tác đơn giản và cơ bản trên Form 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các bước thực hiện − Bước 1: Kiểm tra chức năng Control Wizard đã được bật − Bước 2: Chọn điều khiển Command Button vẽ vào Form 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các bước thực hiện − Bước 3: Trong cửa sổ Wizard, lựa chọn hành động xử lý phù hợp cho nút lệnh 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Record Navigation: Di chuyển mẩu tin • Find Next • Find Record • Go To First Record • Go To Last Record • Go To Next Record • Go To Previous Record 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Record Navigation: Di chuyển mẩu tin • Find Next • Find Record • Go To First Record • Go To Last Record • Go To Next Record • Go To Previous Record 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Record Operations: Các thao tác trên mẩu tin • Add New Record • Delete Record • Duplicate Record • Print Record • Save Record • Undo Record 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Form Operations: Các thao tác trên biểu mẩu • Apply Form Filter • Close Form • Edit Form Filter • Open Form • Print Form • Print Current Form • Refresh Form Data 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Report Operations: Các thao tác trên báo biểu • Mail Report • Preview Report • Print Report • Send Report to File 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Application: Các thao tác trên ứng dụng • Quit Application • Run Application • Run MS Excel • Run MS Word • Run Notepad 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo điều khiển Command Button • Các nhóm hành động của nút lệnh − Miscellaneous: Các thao tác khác • Auto Dialer • Print Table • Run Macro • Run Query 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản