intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 9: Nói quá - Bài giảng Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Diễm Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

257
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 9:..1.- Em hiểu thế nào là từ địa phương Phú Yên?.Từ địa phương Phú Yên là những từ được người Phú.Yên thường sử dụng trong lời ăn tiếng nói của mình...2.- Những cách diễn đạt có sử dụng từ địa. phương Phú Yên dưới hình thức láy tư ?. Đặt một câu với từ tìm được...Bẫy nhè bẫy nhẹt, ốm tong ốm teo, thưa rỉnh thưa.rảng, khuya lơ khuya lắc ..... I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ:....A.- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.. Đêm tháng năm rất. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. ngắn. Ngày tháng mười rất. (Tục ngữ). ngắn.B.- Cày đồng đang buổi ban trưa.Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng. cày.. Ai ơi bưng bát cơm đầy Mồ hôi đổ rất nhiều.Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn. phần.. Nói quá sự thật (Ca dao). Cách nói đúng sự thật.. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ:. SO SÁNH HAI CÁCH NÓI . CA DAO, TỤC NGỮ NÓI ĐÚNG SỰ THẬT..A.- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Đêm tháng năm rất ngắn. Ngày tháng mười rất ngắn.B.- Ngàyđthángđang buổiưa cườa đã tối.. Cày ồng mười ch ban trưi.Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Mồ hôi đổ rất nhiều. Ai ơi bưng bát cơm đầy.Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.. Cách nói của ca dao, tục ngữ hay hơn vì cách nói của ca dao,. tục ngữ gây ấn tượng mạnh cho người đọc (người nghe).. Người đọc (người nghe) sẽ nhận ra:.. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ:. a. Đêm tháng năm và ngày tháng mười rất ngắn, ngắn đến mức. độ chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối. Nó nhấn mạnh đặc điểm. của đêm tháng năm và ngày tháng mười giúp người nông dân biết. về thời gian mà điều chỉnh công việc cho hợp lí.. b. Mồ hôi đổ nhiều như thế mới thấy được nỗi vất vả của. người nông dân như thế nào khi làm ra lúa gạo... Cách nói Nhằm. phóng đại BIỆN. nhấn mạnh,.mức độ, quy mô gây ấn tượng, PHÁP. tính chất tăng sức TU TỪ. của sự vật,. hiện tượng. biểu cảm NÓI QUÁ..‫٭‬Ghi nhớ::.‫٭‬Ghi nhớ.Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại.mức độ, quy mô, tính chất của sự vật,.hiện tượng được miêu tả để nhấn.mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu.cảm... I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ:.. GHI NHỚ: Nói quá là biện.pháp tu từ phóng đại mức độ,.quy mô, tính chất của sự vật,.hiện tượng được miêu tả để.nhấn mạnh, gây ấn tượng,.tăng sức biểu cảm...I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ:.. BÀI TẬP ? Nối A và B cho phù hợp ?. NHANH.. A B.1.- Con rận bằng con ba ba.. a. Lời nói hằng ngày.Đêm nó ngáy cả nhà thất kinh...2.- Sống để bụng, chết mang theo.. b.Thơ ca trữ tình..3.- Đau lòng kẻ ở người đi c.Thơ ca châm biếm,. Lệ rơi thấm đá, chia trong đó có ca dao,.tơ rũ tằm . tục ngữ, thành ngữ.. Nói quá được dùng nhiều trong thơ ca châm biếm trong đó có ca dao,. tục ngữ, thành ngữ, thơ ca trữ tình và trong lời nói hằng ngày... I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI. QUÁ:. GHI NHỚ:. * Nói quá là biện pháp tu từ.phóng đại mức độ, quy mô, tính.chất của sự vật, hiện tượng.được miêu tả để nhấn mạnh,.gây ấn tượng, tăng sức biểu.cảm..* Nói quá được dùng nhiều.trong thơ văn châm biếm, trào.phúng trong đó ca dao, tục ngữ,.thành ngữ; cũng có thể dùng.trong thơ văn trữ tình và lời nói.thường ngày... Nói quá còn gọi. là khoa trương, thậm xưng,. ngoa ngữ, cường điệu,.phóng đại... Để nhận ra biện pháp.nói quá cần đối chiếu nội dung lời. nói với thực tế. Phải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Nói quá - Bài giảng Ngữ văn 8

 1. BÀI 9:
 2. 1.- Em hiểu thế nào là từ địa phương Phú Yên? Từ địa phương Phú Yên là những từ được người Phú Yên thường sử dụng trong lời ăn tiếng nói của mình. 2.- Những cách diễn đạt có sử dụng từ địa phương Phú Yên dưới hình thức láy tư ? Đặt một câu với từ tìm được. Bẫy nhè bẫy nhẹt, ốm tong ốm teo, thưa rỉnh thưa rảng, khuya lơ khuya lắc ...
 3. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: A.- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Đêm tháng năm rất Ngày tháng mười chưa cười đã tối. ngắn Ngày tháng mười rất (Tục ngữ) ngắn B.- Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy Mồ hôi đổ rất nhiều Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Nói quá sự thật (Ca dao) Cách nói đúng sự thật
 4. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: SO SÁNH HAI CÁCH NÓI  CA DAO, TỤC NGỮ NÓI ĐÚNG SỰ THẬT A.- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Đêm tháng năm rất ngắn Ngày tháng mười rất ngắn B.- Ngàyđthángđang buổiưa cườa đã tối. Cày ồng mười ch ban trưi Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Mồ hôi đổ rất nhiều Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Cách nói của ca dao, tục ngữ hay hơn vì cách nói của ca dao, tục ngữ gây ấn tượng mạnh cho người đọc (người nghe). Người đọc (người nghe) sẽ nhận ra:
 5. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: a. Đêm tháng năm và ngày tháng mười rất ngắn, ngắn đến mức độ chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối. Nó nhấn mạnh đặc điểm của đêm tháng năm và ngày tháng mười giúp người nông dân biết về thời gian mà điều chỉnh công việc cho hợp lí. b. Mồ hôi đổ nhiều như thế mới thấy được nỗi vất vả của người nông dân như thế nào khi làm ra lúa gạo. Cách nói Nhằm phóng đại BIỆN nhấn mạnh, mức độ, quy mô gây ấn tượng, PHÁP tính chất tăng sức TU TỪ của sự vật, hiện tượng biểu cảm NÓI QUÁ
 6. ‫٭‬Ghi nhớ:: ‫٭‬Ghi nhớ Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
 7. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: GHI NHỚ: Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
 8. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: BÀI TẬP ? Nối A và B cho phù hợp ? NHANH A B 1.- Con rận bằng con ba ba. a. Lời nói hằng ngày Đêm nó ngáy cả nhà thất kinh. 2.- Sống để bụng, chết mang theo. b.Thơ ca trữ tình 3.- Đau lòng kẻ ở người đi c.Thơ ca châm biếm, Lệ rơi thấm đá, chia trong đó có ca dao, tơ rũ tằm . tục ngữ, thành ngữ. Nói quá được dùng nhiều trong thơ ca châm biếm trong đó có ca dao, tục ngữ, thành ngữ, thơ ca trữ tình và trong lời nói hằng ngày.
 9. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: GHI NHỚ: * Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. * Nói quá được dùng nhiều trong thơ văn châm biếm, trào phúng trong đó ca dao, tục ngữ, thành ngữ; cũng có thể dùng trong thơ văn trữ tình và lời nói thường ngày.
 10. Nói quá còn gọi là khoa trương, thậm xưng, ngoa ngữ, cường điệu, phóng đại... Để nhận ra biện pháp nói quá cần đối chiếu nội dung lời nói với thực tế. Phải nắm được cái ý nghĩa hàm ẩn của lời nói (tức là hiểu theo nghĩa bóng chứ không hiểu theo nghĩa đen).
 11. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: II.- LUYỆN TẬP:  Bài 1: Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng. a.- Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức ngườissỏiđá cũng thành ccơm. ỏi đá cũng thành ơm  Niềm tin vào lao động và thành quả lao động của con người. b.- Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi lênến tậtậtrờiời được. đi lên đ đến n n tr  Trấn an người nghe rằng vết thương nhỏ, rất nhẹ, không sao c ả, ch ỉ ngoài da thôi. thét ra ửa c.- […] Cái cụ báthét ra llửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.  Kẻ có quyền uy, hống hách, nói năng hay quát tháo, nh ấn m ạnh tính cách nhân vật
 12. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: II.- LUYỆN TẬP:  Bài 2: Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống /..../ để tạo thành biện pháp tu từ nói quá: bầm gan tím ruột, chó ăn đá gà ăn sỏi, nở từng khúc ruột, ruột để ngoài da, vắt chân lên cổ. a. Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế này, cỏ không mọc nổi ............................... - Bầm gan tím ruột: thể hiện sự căm thù cao độ. nữa là trồng rau trồng cà. - Chó ăn đá, gà ăn sỏi: đất đai cằn cỗi không có gì ăn bầm gan tím ruộ b. Nhìn thấy tội ác của giặc ai ai cũng ......................... t để sống. ruột để ngoài c. - Nở từng khúc ruxởi rất vui sướng, phấn khởi. Cô Nam tính tình ột: lởi,......................... da d. - Ruột để của côda: làmhchohnó nở từng ố chấp Lời khen ngoài giáo sự ời ợt,........................... không c khúc e. Bọn chân lên chạy vớ sựruợ t - Vắtgiặc hoảng hbỏ vắt chân ilên cổ hãi, chạếp sộ ồn ..........................mà khi y.
 13. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: II.- LUYỆN TẬP:  Bài 3: Đặt câu với các thành ngữ sau đây: nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, mình đồng da sắt, nghĩ nát óc. Nghiêng nước nghiêng thành: vcùng p của ngNguyễn Du là • Thúy Kiều trong tác phẩm ẻ đẹ tên của ười phụ nữ người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêngothành.ước làm khuynh đả đất n D• iKhi có pứcển, nhVới ý ự đoàn kếựthìcon ngườcó thểể ờ non lấ s bi mạ của s chí, nghị l t c, chúng ta i có th dời non lấp biển. Lấp biển vá trời: làm nên những điều kì diệu. • Nếu anh em trong nhà mà biết yêu thương, giúp đỡ nhaung da slấp biển nhữngi người cóthểchí, chịu đựng Mình đồ thì dù ắt: Chỉ vá trờ cũng có ý làm xong. • Mẹ giống như một chiếọisĩ mình đồthửda sắt đã được m n gian nan, ng thách. Nghĩ nát óc: ọi vớikhó,iđến mức nghĩ mãiộc đời để bảo chống ch Rất mọ khó khăn trong cu cũng không ra vệ con. • Mình nghĩ nát óc mà vẫn chưa giải được bài toán này.
 14. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: II. LUYỆN TẬP: Trong các câu ca dao sau, câu nào không sử dụng biện pháp tu từ nói quá ? a. Tiếng đồn bác mẹ anh hiền Cắn cơm không vỡ, cắn đồng tiền vỡ tư. b. Làm trai cho đáng nên trai Khom lưng, uốn gối gánh hai hạt vừng. c. Miệng cười như thể hoa ngâu Cái khăn đội đầu như thể hoa sen Biện pháp so sánh
 15. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: II.- LUYỆN TẬP: Bài tập 4. Chia nhóm, tìm nhanh các thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá. ‫٭‬Mẫu: ngáy như sấm
 16. • Đẹp như tiên. • Ăn như rồng cuốn. • Hiền như bụt. • Nói như rồng leo • Khỏe như voi. • Làm như mèo mửa. • Nhanh như cắt. • Ăn giỏi, nói cũng giỏi nhưng làm chẳng ra gì.
 17. Bài ttập 6‫ .٭‬Thảo luận ở Bài ập 6‫ .٭‬Thảo luận ở tổ tổ • Hãy phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác ?
 18. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: a. Nhớ, nhớ. Chết xuống đất vẫn không quên. Người nói phóng đại mức độ lời hứa lên, Nói quá đến chết vẫn còn nhớ để thể hiện đó là lời hứa chắc chắn. b. Hai anh bạn cùng đi qua khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên: “Chà, quả bí này to thật!”. Anh kia cười bảo: “Thế thì đã lấy gì làm to. Tôi có lần trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà kia”… (trích Quả bí khổng lồ) Tạo ra tiếng cười hoặc sự chê bai Nói khoác những kẻ khoác lác làm gì có quả bí to bằng cái nhà.
 19. I.- NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ: THẢO LUẬN ? Nói quá và nói khoác giống và khác nhau chỗ nào? * Giống: cùng nói quá sự thật, cùng phóng đại sự việc, hiện tượng lên. * Khác: * Nói quá chỉ là cách nói phóng đại quá sự thật (chứ không phải sai sự thật), mục đích là để làm nổi bật bản chất của sự thật, giúp người đọc (người nghe) nhận thức sự thật rõ ràng hơn → tác động tích cực. * Nói khoác làm cho người nghe tin vào điều không có thực, tạo ra sự khôi hài hoặc chê bai làm cho người đọc (người nghe) bật cười chế nhạo → tác động tiêu cực
 20. TIẾT 37 29-10-2010 Bài tập thêm: Đọc câu chuyện sau và cho biết nhân vật người chồng trong truyện đã dùng biện pháp tu từ nói quá hay nói khoác?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2