Bài giảng Bài 1: Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo

Chia sẻ: Vũ Hải Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
63
lượt xem
3
download

Bài giảng Bài 1: Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 1 "Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo" với mục tiêu chính nhằm giúp các bạn Tìm điểm đẳng điện của gelatin, khảo sát tác dụng bảo vệ của gelatin đối với dung dịch keo sắt III hydroxyd, khảo sát tính chất đông vón của keo thân dịch và keo sơ dịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 1: Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo

KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐÔNG<br /> VÓN CỦA HỆ KEO<br /> <br /> 1. Tìm điểm đẳng điện của gelatin<br /> 2. Khảo sát tác dụng bảo vệ của gelatin đối với<br /> dung dịch keo sắt III hydroxyd<br /> <br /> 3. Khảo sát tính chất đông vón của keo thân dịch<br /> và keo sơ dịch<br /> <br /> <br /> <br /> TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM<br /> <br /> <br /> <br /> VIẾT BÁO CÁO<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trong dung dịch keo các tiểu phân luôn chuyển động<br /> và mang điện tích cùng dấu nên đẩy lẫn nhau, nhờ<br /> vậy mà keo được bền vững<br /> Khi điện thế zeta (ξ) hạ đến 1 trị số tới hạn thì xảy ra<br /> sự đông vón<br /> Ở điểm đẳng điện, ξ = 0 thì keo đông vón rất nhanh<br /> Đối với keo sơ dịch, tác nhân gây đông vón quan<br /> trọng nhất là chất điện giải<br /> Sự đông vón keo thân dịch ngoài việc hạ điện thế<br /> zeta, còn phải phá lớp hydrat (vỏ nước) bằng chất<br /> khử nước: cồn, aceton,…<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> Gelatin: protein thu được bằng cách thủy phân<br /> colagen động vật<br /> ◦ Thủy phân /acid<br /> gelatin dạng A<br /> ◦ Thủy phân /kiềm<br /> gelatin dạng B<br /> ◦ Cấu tạo: NH2 – R – COOH<br /> NH3+ – R – COO-<br /> <br /> <br /> <br /> Dung dịch gelatin là keo thân dịch<br /> ◦ Sự tích điện của keo gelatin phụ thuộc pH môi trường<br /> ◦ Điểm đẳng điện: gelatin bị trung hòa điện tích<br /> ◦ Có khả năng bảo vệ keo sơ dịch<br /> <br /> <br /> <br /> Điểm đẳng điện là giá trị pH mà ở đó sự tích điện<br /> của protein là zero<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản