Bài giảng Bổ thể - ĐH Y Hà Nội

Chia sẻ: Tô Tô | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
38
lượt xem
6
download

Bài giảng Bổ thể - ĐH Y Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Bổ thể giúp các bạn trình bày các bước hoạt hoá bổ thể theo đường cổ điển (classical pathway), nêu các bước hoạt hoá bổ thể theo đường cạnh (alternative pathway), trình bày tác dụng sinh học của hoạt hoá bổ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bổ thể - ĐH Y Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI<br /> Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh<br /> <br /> ¡ <br /> ¡ <br /> ¡ <br /> <br /> 1. <br />  Trình <br />  bày <br />  các <br />  bước <br />  hoạt <br />  hoá <br />  bổ <br />  thể <br />  theo <br />  <br /> đường <br />  cổ <br />  điển <br />  (classical <br />  pathway). <br />   <br />  <br /> 2. <br />  Nêu <br />  các <br />  bước <br />  hoạt <br />  hoá <br />  bổ <br />  thể <br />  theo <br />  đường <br />  <br /> cạnh <br />  (alternative <br />  pathway). <br />   <br />   <br />   <br />   <br />  <br /> 3. <br />  Trình <br />  bày <br />  tác <br />  dụng <br />  sinh <br />  học <br />  của <br />  hoạt <br />  hoá <br />  bổ <br />  <br /> thể. <br />  <br /> <br /> 1. <br />  ĐẠI <br />  CƯƠNG <br />  VỀ <br />  BỔ <br />  THỂ <br />  <br /> <br /> CÁC HỆ THỐNG HIỆU ỨNG HUYẾT TƯƠNG<br /> <br /> Hệ thống đông máu: máu đông lại khi ra khỏi mạch<br /> •  Hệ thống chống đông: máu không tự phát đông lại<br /> trong lòng mạch.<br /> •  Hệ thống kinin: hỡnh thành phản ứng viêm<br /> •  Hệ thống bổ thể: làm tan tế bào mang KN….<br /> • <br /> <br /> 1. <br />  ĐẠI <br />  CƯƠNG <br />  VỀ <br />  BỔ <br />  THỂ <br />  <br /> 1.1. <br />  LỊCH <br />  SỬ: <br />  <br /> •  <br />  Jules <br />  Bordet <br />  phát <br />  hiện <br />  lần <br />  đầu <br />  tiên <br />  <br /> (1895). <br />  <br /> •  <br />  Bổ <br />  thể <br />  (Complement: <br />  C’): <br />   <br />  <br /> •  Một <br />  hệ <br />  thống: <br />  nhiều <br />  thành <br />  phần <br />  <br /> •  Tiền <br />  enzyme <br />  <br /> •  Được <br />  hoạt <br />  hóa <br />  theo <br />  dây <br />  chuyền. <br />   <br />  <br /> Có <br />  3 <br />  con <br />  đường <br />  hoạt <br />  hóa <br />  bổ <br />  thể: <br />  <br /> (1870 <br />  -­‐ <br />  1961) <br />  <br /> ü  <br />  Đường <br />  cổ <br />  điển <br />  (Classical <br />  pathway) <br />  <br /> ü  <br />  Đường <br />  cạnh <br />  (Alternative <br />  pathway) <br />  <br /> ü  <br />  Đường <br />  Lectin <br />  gắn <br />  Mannose <br />  (MB-­‐Lectin <br />  pathway) <br />  <br /> <br /> 1. <br />  ĐẠI <br />  CƯƠNG <br />  VỀ <br />  BỔ <br />  THỂ <br />  <br /> 1.2. <br />  CÁC <br />  KÝ <br />  HIỆU <br />  VÀ <br />  QUY <br />  ƯỚC <br />  QUỐC <br />  TẾ <br />  <br /> <br />  Bổ <br />  thể <br />  (Complement) <br />  ký <br />  hiệu <br />  C’. <br />   <br />  <br /> <br />  Các <br />  chất <br />  của <br />  đường <br />  cổ <br />  điển: <br />  là <br />  thành <br />  phần, <br />  ký <br />  hiệu <br />  kèm <br />  theo <br />  số: <br />  <br /> C1, <br />  C2, <br />  C3…. <br />   <br />  <br /> <br />  Các <br />  chất <br />  của <br />  đường <br />  cạnh <br />  gọi <br />  là <br />  yếu <br />  tố: <br />  B, <br />  D… <br />  <br /> <br />  Khi <br />  hoạt <br />  hóa: <br />   <br />  <br /> <br />  Phần <br />  bong <br />  ra <br />  ký <br />  hiệu <br />  là: <br />  a <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />  Ví <br />  dụ: <br />  C3a <br />  <br /> <br />  Phần <br />  bám <br />  vào <br />  bề <br />  mặt <br />  ký <br />  hiệu <br />  là: <br />  b <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />  Ví <br />  dụ: <br />  C3b <br />  <br /> <br />  <br /> 1.3. <br />  NƠI <br />  SẢN <br />  XUẤT <br />  CÁC <br />  THÀNH <br />  PHẦN <br />  BỔ <br />  THỂ <br />  <br /> <br />  Đại <br />  thực <br />  bào, <br />  BC <br />  đơn <br />  nhân <br />  <br /> <br />  Gan <br />  -­‐ <br />  Biểu <br />  mô <br />  đường <br />  tiêu <br />  hóa <br />  và <br />  tiết <br />  niệu <br />  (C1) <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản