Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
12
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 6" trình bày các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của virus máy tính, an ninh máy tính, các yếu tố khác tác động đến an toàn thông tin, động cơ, cách thức thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 6:<br /> T i ph m máy tính<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> L ch s hình thành và phát<br /> tri n c a virus máy tính<br /> Giai o n th nh t (1979-1990)<br /> • virus boot-sector lây trên n n h i u<br /> hành MS DOS.<br /> • virus Brain xu t hi n năm 1986 và<br /> virus Lehigh xu t hi n năm 1987.<br /> • Worm lây lan qua m ng. Năm 1987,<br /> Christma Exec lây lan qua e-mail<br /> gi a các mainframe IBM,<br /> 2<br /> <br /> L ch s hình thành và phát<br /> tri n c a virus máy tính<br /> Giai o n th hai (1990-1998)<br /> • t n công h i u hành Windows<br /> • ng y trang a hình (polymorphism) t<br /> bi n i<br /> tránh b các công c dò<br /> tìm<br /> • virus toolkit Anna Kournikova e-mail<br /> <br /> 3<br /> <br /> L ch s hình thành và phát<br /> tri n c a virus máy tính<br /> Giai o n th ba (1999-2000)<br /> • phát tán virus qua email.<br /> • 1999, sâu Happy99<br /> • 1999, virus Melissa lây lan sang<br /> 100.000 máy tính trên th gi i ch<br /> trong 3 ngày.<br /> • 5 năm 2000, worm Love Letter lây lan<br /> r t nhanh dư i d ng m t e-mail v i<br /> subject "I love you"<br /> <br /> 4<br /> <br /> L ch s hình thành và phát<br /> tri n c a virus máy tính<br /> Giai o n th tư (2001 - )<br /> • K t h p nhi u ki u t n công khác nhau.<br /> • Lây nhi m lên nhi u lo i i tư ng khác<br /> nhau (Linux, m ng ngang hàng, tin nh n)<br /> • T<br /> ng t i v các b n nâng c p t<br /> Internet<br /> • Vô hi u hóa ph n m m di t virus<br /> • Code Red trong 14 gi ã lây nhi m cho<br /> hơn 359.000 máy, ng lo t t n công<br /> website www.whitehouse.gov.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản