intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuyên đề 2: Một số nội dung quan trọng của Luật Đấu thầu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

130
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề 2: Một số nội dung quan trọng của Luật Đấu thầu giúp các bạn biết được một số quy định về cá nhân bên mời thầu, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, chủ đầu tư, kiến nghị trong đấu thầu, xử lý vi phạm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 2: Một số nội dung quan trọng của Luật Đấu thầu

CHUYÊN ĐỀ 2<br /> Một số nội dung quan trọng<br /> của Luật Đấu thầu<br /> <br /> MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG<br /> CỦA LUẬT ĐẤU THẦU<br /> <br /> 1.Bảo đảm cạnh tranh  cạnh tranh, hiệu quả<br /> 2.Chuyên môn, chuyên nghiệp hóa <br /> công bằng, hiệu quả<br /> 3.Xử lý kiến nghị  công bằng, minh bạch<br /> 4.Xử lý vi phạm  đảm bảo hiệu lực của Luật<br /> 5.Phân cấp mạnh  tăng trách nhiệm<br /> 2<br /> <br /> Đ3<br /> <br /> K1. NĐ 85/CP<br /> <br /> NT thực hiện HĐ<br /> <br /> NT tham gia đấu thầu<br /> -Độc lập về tổ chức<br /> -Không cùng phụ thuộc vào 1 CQ quản lý<br /> -Độc lập về Tài chính<br /> <br /> NT TV lập HSMT, đ.giá HSDT<br /> <br /> NT g/sát thực hiện HĐ<br /> <br /> • NT hoạt động theo Luật DN hoặc Không<br /> cùng 1 CQ trực tiếp quyết định thành lập<br /> • Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30%<br /> của nhau<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đ3<br /> <br /> K2. NĐ 85/CP<br /> <br /> Chủ đầu tư<br /> <br /> Độc lập về tổ chức<br /> Không cùng phụ thuộc vào 1 CQ quản lý<br /> Độc lập về Tài chính<br /> NT tham gia đấu thầu cùng thuộc dự án<br /> a)<br /> <br /> b)<br /> <br /> <br /> c)<br /> <br /> NT hoạt động theo Luật DN<br /> Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau<br /> NT là đơn vị sự nghiệp<br /> Không cùng 1 cơ quan trực tiếp quyết định thành lập,<br /> Tự chủ, tự chiụ trách nhiệm về tài chính<br /> NT là DNNN (theo luật DNNN, 2003) thuộc diện phải chuyển đổi theo luật DN<br />  Không có CP hoặc vốn góp vốn trên 50% của nhau<br /> (Kể từ th/g phải hoàn thành việc chuyển đồi)<br /> DNNN thuộc l/v đặc thù, chuyên ngành đặc biệt  TTCP quy định.<br /> 4<br /> <br /> Đ9 CÁ NHÂN BÊN MỜI THẦU<br /> Am hiểu pháp luật về đấu thầu<br /> Có kiến thức về quản lý dự án<br /> Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu<br /> của gói thầu<br /> Có ngoại ngữ đáp ứng (gói thầu ODA...)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2