intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đánh giá bệnh nhân rối loạn nhịp tim

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về các triệu chứng của rối loạn nhịp tim, tiêu chí đánh giá rối loạn nhịp tim, ghi điện tâm đồ lúc nghỉ, chẩn đoán nhịp tim, thăm dò nhịp tim, chỉ định để đánh giá các triệu chứng có thể liên quan tới các rối loạn nhịp tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá bệnh nhân rối loạn nhịp tim

§¸nh gi¸ bÖnh nh©n<br /> rèi lo¹n nhÞp tim<br /> TS.BS.Trần văn Đồng<br /> Viện tim mạch Việt nam<br /> <br /> C©u hái thø nhất:<br /> <br /> Cã triÖu chøng kh«ng?<br /> Cã ngÊt kh«ng?<br /> <br /> C¸c triÖu chøng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Håi hộp đ¸nh trống ngực<br /> MÖt mái<br /> Cho¸ng v¸ng<br /> §au ngùc<br /> Khã thë<br /> Tho¸ng ngÊt<br /> NgÊt<br /> <br /> C©u hái thø 2:<br /> <br /> NhÞp tim nhanh<br /> hay chËm ?<br /> <br /> C©u hái thø 3:<br /> <br /> NhÞp tim ®Òu<br /> hay kh«ng ®Òu ?<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2