intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG: ĐỒ HỌA BAO BÌ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
248
lượt xem
86
download

BÀI GIẢNG: ĐỒ HỌA BAO BÌ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên mỹ thuật công nghiệp - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.Dành cho các bạn sinh vien tham khảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: ĐỒ HỌA BAO BÌ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Bộ môn : Chuyên ngành ÑOÀ HOÏA BAO BÌ SAÛN PHAÅM THÖÔNG NGHIEÄP ( MS: ) 4 ĐVHT: 75 Tiết GVHD: LÊ THU HƯƠNG
 2. Giôùi thieäu moân hoïc 1. Soá ñôn vò hoïc trình : 4 ÑVHT ( 75 tieát) 2. Muïc tieâu moân hoïc: Trang bò cho sinh vieân nhöõng kieán thöùc nhö sau: - Giuùp sinh vieân naém baét ñöôïc vai troø, muïc ñích cuûa voû bao bì nhaõn hieäu bao bì. - Baèng ngoân ngöõ ñoà hoïa, sinh vieân coù theå saùng taùc thích hôïp caùc daïng nhaõn bao bì cho caùc nhoùm noäi dung saûn phaåm( coâng ngheä – thöïc phaåm.., phoå thoâng ñeán cao caáp).
 3. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO Bao bì - Hồn của sản phẩm ( tác giả : Thạc sỹ Nguyễn Thị Hợp) The big book of new design ( tác giả : David E. Carter ) The big book of colour in design ( tác giả : David E. Carter ) Struetural packaging ( tác giả : Josep M.Garrofe ) Các tài liệu trên internet…
 4. NỘI DUNG HỌC PHẦN Bao gồm 3 chương : Chương 1 : Khái niệm, nguồn gốc của bao bì.Các ấn phẩm thuơng nghiệp Chương 2 : Giá trị thực dụng trong mối quan hệ với gia trị thẩm mỹ của bao bì. Vỏ chứa, nhãn mác bao bì trong tương quan ấn loát và hoàn thiện. Chương 3 : Hệ thống các bài tập đồ án
 5. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Lên lớp học lý thuyết Tự nghiên cứu, sưu tầm tư liệu tham khảo qua sách báo và internet Thể hiện nhiều ý tưởng phác thảo. Nghiên cứu ứng dụng phác thảo tối ưu thành bộ bao bì hoàn chỉnh.
 6. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC BÀI TẬP 1: Kỹ thuật gấp hộp * Điểm đánh giá: 20 % BÀI TẬP 2: Thuyết trình đồ án do sinh viên tự chọn. * Điểm đánh giá: 20 % BÀI TẬP 3 : Đồ án chính. * Điểm đánh giá: 60 %
 7. CHƯƠNG I KHÁI NIỆM - NGUỒN GỐC CỦA BAO BÌ CÁC ẤN PHẨM THƯƠNG NGHIỆP
 8. 1. Khái niệm về bao bì – nguồn gốc của bao bì. 1.1. Khái niệm về bao bì : Bao bì là phương tiện cung cấp sự chứa đựng, sự bảo vệ cho sản phẩm vật chất, nhằm mục đích bảo đảm lưu thong , phân phối an toàn từ nơi sản xuất đến nơi bán hang hoặc sử dụng. Đồng thời có tác dụng quảng cáo làm tăng giá trị của hàng hóa.
 9. 1.2. Nguồn gốc của bao bì. Bao bì được sản xuất bằng máy móc công nghiệp hiện đại như ngày nay gọi là bao bì công nghiệp, có nguồn gốc từ ”Bao bì tự nhiên”.
 10. a. Bao bì tự nhiên: Các loại bao bì là vỏ cứng
 11. Các loại vỏ mềm, xốp
 12. Phương thức bao gói dân gian bằng lá cây  
 13. Nhóm bao bì dân gian Giỏ mây tre Việt Nam Giỏ mây Nhật Bản Bao bì đựng thức ăn trưa
 14. b. Bao bì công nghiệp
 15. 2. CÁC ẤN PHẨM THƯƠNG NGHIỆP I. Sản phẩm công nghiệp thực phẩm: Concept hộp sữa của nhà thiết kế David Fung – rất hiện đại và đơn giản
 16. Thiết kế bởi Aesthetic Apparatus – Đây là bao bì cho nhãn trà Andrews & Dunham – Rất vui tươi, sôi nổi và bắt mắt.
 17. Một ví dụ điển hình cho phong cách mới: Nhãn chai không phải lúc nào cũng phải dán thẳng
 18. II. Saûn phaåm coâng nghieäp tieâu duøng, coâng cuï gia duïng(maùy moùc thieát bò) BÔ bao bì dụng cụ làm bếp – Thiết kế bởi BVD – Thụy Điển
 19. Bộ tai nghe nhạc của hãng Panasonic rất hiện đại và thời trang
 20. Mẫu thiết kế bao bì đoạt giải thưởng danh giá về thiết kế bao bì năm 2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2