intTypePromotion=1

Bài giảng Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
96
lượt xem
12
download

Bài giảng Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nêu lên quy định chung, bộ phận tiếp nhận, quy trình thực hiện, trách nhiệm thực hiện, điều khoản thi hành đối với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

HƯỚNG DẪN<br /> Quy định thực hiện cơ chế một cửa,<br /> cơ chế một cửa liên thông<br /> <br /> Cơ sở pháp lý:<br /> - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2105<br /> của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy<br /> chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa<br /> liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa<br /> phương.<br /> - Công văn số 5274/BNV-CCHC ngày 13/11/2015<br /> của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai nhân<br /> rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp<br /> huyện.<br /> 2<br /> <br /> Bố cục: Quy định có 6 chương, 19 điều<br /> Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG; Điều 1 - 4.<br /> Chương II: BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TKQ; Điều 5 - 11<br /> Chương III: QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT<br /> CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG; Điều 12 - 13<br /> Chương IV: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN; Điều 14 - 15<br /> Chương V: KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ KHEN THƯỞNG,<br /> KỶ LUẬT: Điều 16 - 17<br /> Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH; Điều 18 - 19<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<br /> Điều 1. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông<br /> Điều 2. Nguyên tắc thực hiện<br /> Điều 3. Cơ quan áp dụng<br /> Điều 4. Phạm vi áp dụng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương I: Những quy định chung<br /> Điều 1. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông<br /> Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế<br /> một cửa liên thông<br /> - Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện<br /> một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại<br /> một cơ quan<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2