intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web: Bài 2 - Trần Quang Diệu

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

62
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kết thúc Bài giảng Lập trình Web với HTML, sinh viên có thể: Thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML, sử dụng CSS StyleSheet và Java Script,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web: Bài 2 - Trần Quang Diệu

LẬP TRÌNH WEB VỚI HTML<br /> <br /> TS TRẦN QUANG DIỆU<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU BÀI HỌC<br /> <br /> Sau khi kết thúc môn học này, sinh<br /> viên có thể:<br />  Thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML<br />  Sử dụng CSS StyleSheet và Java Script<br /> <br /> 2<br /> <br /> HTML CĂN BẢN<br /> HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ<br /> đánh dấu siêu văn bản<br /> <br /> Mỗi file HTML (có đuôi .htm hoặc .html): file văn<br /> bản chứa các thẻ đánh dấu (markup tags). Thẻ<br /> đánh dấu này cho trình duyệt biết cách thể hiện<br /> trang web<br /> Soạn thảo file HTML:<br />  Notepad<br />  Frontpage<br />  Dreamweaver…<br /> 3<br /> <br /> TRANG WEB HELLO WORLD<br /> <br /> <br /> Hello World<br /> <br /> <br /> This is my first homepage.<br /> Hello World<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> HTML ELEMENTS<br /> Mỗi tài liệu HTML là các file văn bản cấu thành từ các<br /> phần tử HTML (HTML elements). Các phần tử này<br /> được định nghĩa bằng các thẻ (HTML tags)<br /> Thẻ HTML:<br />  Mỗi thẻ được bao bởi 1 cặp dấu ngoặc nhọn “” (VD:<br /> )<br /> <br />  Các thẻ HTML thường đi theo từng cặp, một thẻ bắt đầu và<br /> một thẻ kết thúc (VD: và )<br />  Thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường -> thẻ<br /> tương đương <br />  Đoạn văn bản ở giữa thẻ bắt đầu và kết thúc chính là nội<br /> dung của phần tử HTML được định nghĩa bởi cặp thẻ đó<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2