intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web: PHP – Tổng quan - Trần Phước Tuấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web này giới thiệu tổng quan về PHP (Lịch sử phát triển, PHP là gì? Ưu điểm của PHP, một số website dùng PHP), hoạt động của Web Server a Web Server, yêu cầu cài đặt và các giải pháp cài đặt trọn gói (WAMP, LAMP, XAMP WAMP, LAMP, XAMP). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web: PHP – Tổng quan - Trần Phước Tuấn

 1. PHP – Tổng Quan Trần Phước Tuấn tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
 2. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Nội dung 1. Giới thiệu PHP a. Lịch sử phát triển b. PHP là gì c. Ưu điểm d. Một số website dùng PHP 2. Hoạt động của Web Server a. Cơ chế b. Ví dụ 3. Yêu cầu cài đặt a. Web server (Apache, IIS) b. Phần mềm PHP (trình thông dịch PHP) c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (mysql, SQL Server, Access) 4. Giải pháp cài đặt trọn gói (WAMP, LAMP, XAMP) XAMP 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 2
 3. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1. Giới thiệu PHP – Lịch sử § PHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix) § PHP 2 (1995) : Chuyển sang ngôn ngữ script xử lý trên server. Hỗ trợ CSDL, Upload File, khai báo biến, mảng, hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, … § PHP 3 (1998) : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành, giao thức email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của Zeev Suraski và Andi Gutmans § PHP 4 (2000) : Trở thành một thành phần độc lập cho các webserver. Parse đổi tên thành Zend Engine. Bổ sung các tính năng bảo mật cho PHP § PHP 5 (2005) : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite § Phiên bản mới nhất của PHP là version PHP 5.2.4 (www.php.net) 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 3
 4. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1. Giới thiệu PHP – PHP là gì? § PHP được phát triển từ ngôn ngữ kịch bản (script) với mục đích xây dựng trang Web cá nhân (Personal Home Page). Page Sau đó đã được phát triển thành một ngôn ngữ hoàn chỉnh và được ưa chuộng trên toàn thế giới trong việc phát triển các ứng dụng Web. § PHP là một ngôn ngữ thông dịch. § Là ngôn ngữ server-side script, tương tự như ASP, JSP, … thực thi ở phía Server. § Tập tin PHP có phần mở rộng là .php § Cú pháp tương tự ngôn ngữ C & Perl 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 4
 5. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1. Giới thiệu PHP – Ưu điểm (Multi - Platform) § Web Servers: Servers Apache, Microsoft IIS, Caudium, Netscape Enterprise Server § Hệ điều hành: nh UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris, Linux), Mac OSX, Windows NT/98/2000/XP/2003/vista § Hệ QTCSDL: QTCSDL Adabas D, dBase, Empress, FilePro (read-only), Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, FrontBase, mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle (OCI7 and OCI8), Ovrimos, PostgreSQL, SQLite, Solid, Sybase, Velocis, Unix dbm 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 5
 6. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1. Giới thiệu PHP – Ưu điểm PHP được sử dụng rộng rãi trên môi trường phát triển web 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 6
 7. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1. Giới thiệu PHP – Một số website dùng PHP 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 7
 8. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 2. Hoạt động của Web Server CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 8
 9. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 2. Hoạt động của Web Server § Apache và IIS được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu (request) các tập tin HTML § Không hiểu cách thực thi mã PHP ở phía server § Apache sử dụng các modules để “hiểu” cách thực thi các đoạn mã viết bằng PHP § IIS sử dụng tập lệnh ISAPI - Internet Server Application Programming Interface - để “hiểu” các lệnh của PHP và ASP § Ngoài ra, cả Apache và IIS đều hỗ trợ nhiều module khác phục vụ cho việc triển khai ứng dụng web một cách hiệu quả 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 9
 10. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 2. Hoạt động của Web Server hello.php PHP Test output PHP Test Hello World 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 10
 11. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 2. Hoạt động của Web Server 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 11
 12. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3. Yêu cầu cài đặt § Download Apache Server Download Apache for free here: http://httpd.apache.org/download.cgi § Download PHP Download PHP for free here: http://www.php.net/downloads.php § Download MySQL Database Download MySQL for free here: http://www.mysql.com/downloads/index.html 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 12
 13. ĐẠI HỌ HỌC SP. TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 4. Giải pháp trọn gói § LAMP – Linux § WAMP – Windows § XAMP 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 13
 14. HẾT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2