intTypePromotion=1

Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Chia sẻ: Bbbbbb Bbbbbb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
110
lượt xem
28
download

Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính trong bài giảng này gồm: Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu; các hình thức lựa chọn nhà thầu; lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; đàm phán và phê duyệt kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

 1. LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG __________________ ThS. Nguyễn Hồng Thanh ng_hong_thanh@yahoo.com http://sites.google.com/site/hongthanhweb
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG Các hình Mục thức lựa chọn đích, yêu nhà thầu cầu của lựa chọn nhà thầu Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu: - Lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu, hồ sơ mời thầu. - Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. - Đàm phán và phê duyệt kết quả đấu thầu. - Ký kết hợp đồng.
 3. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤU THẦU Bảo đảm tính Bảo đảm tính cạnh tranh công bằng Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư Bảo đảm tính Bảo đảm tính minh bạch hiệu quả kinh tế
 4. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LĐT 1. Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,... 2. Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 3. Dự án ĐTPT không thuộc điểm 1 và 2 mà có sử dụng vốn NN, vốn của DNNN từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong TMĐT của dự án. 4. Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, … 5. Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước. 6. Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước,…
 5. VỐN NHÀ NƯỚC 1. Vốn ngân sách nhà nước; 2. Công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ/địa phương; 3. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; 4. Vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; 5. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; 6. Vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; 7. Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; 8. Giá trị quyền sử dụng đất.
 6. DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1. Chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng; 2. Dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; 3. Dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; 4. Dự án, đề án quy hoạch; 5. Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; 6. Các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.
 7. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Dự án đầu tư phát VD: Công ty Cổ phần A có triển sử dụng vốn tỷ lệ vốn nhà nước là NN, vốn của DNNN 40%, đầu tư dự án có từ 30% trở lên. tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Có phải áp dụng Luật đấu thầu hay không? Trường hợp vay ngân hàng: 60%?
 8. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014).  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014).
 9. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN 1 • Đấu thầu rộng rãi 2 • Đấu thầu hạn chế 3 • Chỉ định thầu 4 • Mua sắm trực tiếp 5 • Chào hàng cạnh tranh 6 • Tự thực hiện 7 • Trường hợp đặc biệt 8 • Tham gia thực hiện của cộng đồng
 10. ĐẤU THẦU RỘNG RÃI 1. Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. 2. Phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. 3. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.  Nếu có lý do đặc biệt: chọn hình thức khác.
 11. ĐẤU THẦU HẠN CHẾ  Được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.  Chủ đầu tư xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu.  Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.
 12. CHỈ ĐỊNH THẦU 1. Gói thầu có giá trị nhỏ:  Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;  Không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;  Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.
 13. CHỈ ĐỊNH THẦU 2. Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; 3. Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; 4. Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; 5. Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
 14. CHỈ ĐỊNH THẦU 6. Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo; 7. Gói thầu cung cấp dịch vụ TV, dịch vụ phi TV, mua sắm HH phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; 8. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực;
 15. CHỈ ĐỊNH THẦU 9. Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ; 10. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; 11. Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; 12. Gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình.
 16. ĐIỀU KIỆN CHỈ ĐỊNH THẦU  Có quyết định đầu tư (trừ gói TV chuẩn bị dự án).  Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.  Có dự toán được duyệt theo quy định.  Có thời gian thực hiện chỉ định thầu (duyệt HSYC – ký HĐ) đảm bảo không quá 45 ngày (gói thầu lớn, phức tạp không quá 90 ngày).  Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan QLNN về hoạt động đấu thầu.
 17. CHỈ ĐỊNH THẦU Các gói thầu sau có được chỉ định thầu hay không ? 1. Dịch vụ tư vấn, TH1: Gói dịch vụ tư vấn gồm lập phi TV < 500 tr. dự án (200 tr.đ) + lập thiết kế 2. Hàng hoá, xây bản vẽ thi công (400 tr.đ). lắp < 1tỷ TH2: Gói thầu gồm phần xây lắp 3. Dự toán mua (0,9 tỷ) + mua thiết bị (0,2 tỷ). sắm thường TH3: Mua 02 máy Photocopy, giá xuyên < 100 tr. mỗi máy là 60 triệu đồng. (Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012)
 18. MUA SẮM TRỰC TIẾP (HH) 1. Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó. 2. Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp < 12 tháng. 3. Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó. 4. Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô
 19. MUA SẮM TRỰC TIẾP 1. Hợp đồng có  Hợp đồng A mua máy vi tính ký nội dung ngày 10/3/2014. tương tự ký  Hợp đồng B (mua máy vi tính) không quá 12 ký ngày 20/3/2015, mua sắm trực tháng. tiếp từ hợp đồng A: Đúng/Sai ? 2. Đơn giá hợp đồng < đơn  Quyết định phê duyệt kết quả giá tương ứng chọn thầu gói B ký ngày của hợp đồng 08/3/2015. đã ký trước  Trượt giá 10%/năm. Thương thảo đó. tăng đơn giá 1%/10 tháng ?
 20. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:  Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản.  Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng.  Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2