intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 67: yên - yêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 66: yên - yêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các vần yên - yêt; luyện tập tìm những tiếng có vần yên và tiếng có vần yêt; tập viết yên - yên ngựa, yêt - yết kiến;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 67: yên - yêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU TIẾNG VIỆT 1 (Tập 1)
 2. yªn yªt yª n yª t
 3. Bµi 66 yªn – yªt   ­
 4. 1. Lµm que n yªn ng ựa
 5. 1. Lµm que n Nam yÕt
 6. 2. T×m tiÕng  c ã vÇn yªn?  TiÕng  c ã vÇn yªt?
 7. T×m tiÕng  c ã vÇn yªn vµ tiÕng  c ã vÇn yªt.
 8. 3. Ghi nhí:
 9. 4. TËp ®äc : Nam YÕt c ña e m Nam YÕt n»m g i÷a biÓn,  Tõ  x­a, ViÖt Nam ®∙  Nam YÕt c ã nhµ c ö a,  nh­ nÐt c hÊm nhá trªn  lµm c h ủ Nam YÕt c ã ®Ìn biÓn  b¶n ®å ViÖt Nam. ChiÕn s Ü ë  ®ã nh­ ë  nhµ Nam YÕt lµ bé  phËn c ña  c ¬ thÓ ViÖt Nam
 10. LuyÖn ®äc  tõ  ng ÷ Nam YÕt g i÷a biÓn lµm c hñ ®Ìn biÓn c hiÕn s Ü bé  phËn c ¬ thÓ
 11. 4. TËp ®äc : Nam YÕt c ña e m Nam YÕt n»m g i÷a biÓn,  Tõ  x­a, ViÖt Nam ®∙  Nam YÕt c ã nhµ c ö a,  nh­ nÐt c hÊm nhá trªn  lµm c h ủ Nam YÕt c ã ®Ìn biÓn  b¶n ®å ViÖt Nam. ChiÕn s Ü ë  ®ã nh­ ë  nhµ Nam YÕt lµ bé  phËn c ña  c ¬ thÓ ViÖt Nam
 12. Nãi ®iÒu e m biÕt vÒ ®¶o  Nam YÕt qua mé t tÊm ¶nh:
 13. Bài đọc giúp các em biết về đảo Nam Yết của nước ta và về cuộc sống của các chú bộ đội bảo vệ đảo Nam Yết.
 14. 5. TËp viÕt Gi¸o  viªn ®äc  c ho  häc  s inh viÕt b¶ng  c o n
 15. A B C D
 16. Tìm các từ có chứa vần "yên". A. Cô tiên B. Chim yến C. Biệt thự A B C D
 17. Tìm các từ có chứa vần "yêt". A. Niêm yết B. Việt Nam C. Viên phấn A B C D
 18. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2