Bài giảng Quản trị môi trường mạng server: Bài 3 - TC Việt Khoa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
82
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị môi trường mạng server: Bài 3 - TC Việt Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 3: Xây dựng và quản trị Domain người học nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008; nắm các vai trò chức năng của HĐH Server; nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory; hiểu được các nhánh của ADUC; xây dựng Domain Controller điều khiển domain; gia nhập client vào Domain; thiết lập 2 DC chạy song song; xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị môi trường mạng server: Bài 3 - TC Việt Khoa

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Bài 1: CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS 7 Bài 2: CẤU HÌNH VÀ TỐI ƯU HỆ THỐNG MS WINDOWS 7 Bài 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER, COMPUTER VÀ GROUP Bài 5: QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE, PRINTER Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Bài 8: QUẢN TRỊ LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9: QUẢN TRỊ SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10: GIỚI THIỆU MS WINDOWS SERVER 2008 ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Nắm được ý nghĩa và cấu trúc luận lý, vật lý của Active Directory: domain, tree domain, forest domain, OU, site, DC. Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 Vai trò của MS Windows Server Active Directory (AD) Các thành phần của AD Xây dựng Domain Controller(DC) Giai nhập Client Computer vào Domain Quản trị Domain Controller Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi ôn tập
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008 Nắm các vai trò chức năng của HĐH Server Nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory. Hiểu được các nhánh của ADUC: Builtin, Computer, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals… Xây dựng Domain Controller điều khiển domain. Gia nhập client vào Domain Thiết lập 2 DC chạy song song Xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 MS Windows Server 2003 và 2008 là 2 dòng hệ điều hành máy chủ, cung cấp cho người quản trị các công cụ quản trị hệ thống mạng
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 Microsoft Windows Server 2003 MS Windows Server 2003 Standard: Phiên bản chuẩn, cung cấp các tính năng cần thiết của một Server: NET Framework, IIS 6, Active Directory… Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 4 CPU, 4G RAM MS Windows Server 2003 Web Edition: Phiên bản giành máy chủ phục vụ Web Server: Web Application Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 2 CPU, 2G RAM, làm một Member Server trong hệ thống domain. MS Windows Server 2003 Enterprise: Phiên bản Server hỗ trợ tất cả các tính năng cần thiết, giành cho các doanh nghiệp lớn. Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 8 CPU, 64G RAM
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 Microsoft Windows Server 2003 MS Windows Server 2003 Datacenter Enterprise: Giống phiên bản Enterprise, có đầy đủ các tính năng của Server quản lí, dùng chủ yếu cho các File Server. Hỗ trợ: tối đa 64 CPU và 512G RAM. MS Windows Server 2003 Small Business Server: Phiên bản giành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phục vụ cho vấn đề quản lí hệ thống mạng. MS Windows Server 2003 for Itanium-base System: Phiên bản giành cho hệ thống máy chủ 64bit, các tính năng khác của hệ thống Server có thể không có trong này.
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 Microsoft Windows Server 2008 MS Windows Server 2008 Standard: Phiên bản chuẩn, cung cấp các tính năng cần thiết của một Server: NET Framework, IIS 6, Active Directory… Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 4 CPU, 4G RAM MS Windows Server 2008 Web Edition: Phiên bản giành máy chủ phục vụ Web Server: Web Application Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 2 CPU, 2G RAM, làm một Member Server trong hệ thống domain. MS Windows Server 2008 Enterprise: Phiên bản nâng cao có khả năng tự động chuyển đổi clustering và Active Directory Federation Services. Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 8 CPU, 64G RAM
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008 Microsoft Windows Server 2008 MS Windows Server 2008 Datacenter Enterprise: Phiên bản giống như Server 2008 Enterprise, cung cấp chủ yếu cho vấn đề lưu trữ dữ liệu. MS Windows Server 2008 for Itanium-based Systems : Phiên bản giành cho hệ thống máy chủ Itanium-base.
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server MS Windows Server cung cấp cho người quản trị nhiều tính năng quản lí mạng, gọi là Server Roles Domain Controller DNS Server File Server DHCP Server Print Server Terminal Server Application Server
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server Domain Controller Máy chủ điều khiển miền. Một máy chủ chạy HĐH Windows Server cài đặt dịch vụ Active Directory là máy chủ Domain controller. Các máy chủ không phải Domain controller được gọi là Member server.
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server DNS Server Domain Name System là dịch vụ phân giải tên và IP trên toàn Internet. DNS services cho phép client đăng ký và phân giải tên trong domain. Một máy chủ cài đặt dịch vụ DNS gọi là DNS Server Trong hệ thống Domain cần phải có dịch vụ DNS cho Domain Controller.
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server DHCP Server Dịch vụ DHCP cung cấp động thông số cấu hình TCP/IP cho các client. Các client cần có dịch vụ DHCP client. Một máy chủ cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP được gọi là DHCP Server.
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server File Server Cung cấp cho hệ thống mạng nơi lưu trữ tập trung File and Folder và chia sẽ cho tất cả người dùng trong hệ thống.
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server Application Server Cung cấp các ứng dụng cho hệ thống mạng một hạ tầng và các dịch vụ ứng dụng Các dịch vụ tiêu biểu của application server: Tài nguyên Quản lí các giao dịch Đồng bộ hóa dữ liệu, thông tin. Web Server là một loại application server của MS Windows
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Vai trò của MS Windows Server Terminal Server Cho phép người dùng truy xuất từ xa vào hệ thống. Cho phép nhiều người dùng sử dụng chung một ứng dụng được cài đặt tại một Server.
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Active Directory(AD) Active Directory là dịch vụ hệ thống quan trọng bậc nhất với vai trò lưu trữ toàn bộ thông tin và database của hệ thống mạng. Giới thiệu Active Directory: Chức năng của AD: Lưu trữ tập trung danh sách tài khoản người, tài khoản máy tính Cung cấp một Server đóng vai trò máy chủ chứng thực gọi là Domain Controller. Lưu giữ bảng chỉ mục của các tài nguyên trên mạng. Cho phép tạo ra các tài khoản có quyền hạn nhất định trong hệ thống Cho phép chia nhỏ hệ thống thành những miền nhỏ hơn để dễ dàng quản lí và ủy quyền trong hệ thống
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Active Directory(AD) Active Directory database Active directory objects Dữ liệu trong AD là thông tin users, máy in, server, máy tính, … được tổ chức như là một object Mỗi object có những thuộc tính riêng đặc trưng cho object đó Object đặc biêt là container chứa được các object khác.
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Active Directory(AD) Active Directory Database Active directory schema Dữ liệu lưu trữ chính trong AD là Active Directory Schema AD Schema là danh sách các định nghĩa xác định các loại đối tượng và các loại thông tin về đối tượng lưu trữ trong AD
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Các thành phần của AD Kiến trúc của dịch vụ Active Directory được chia làm hai phần chính: cấu trúc luận lý và cấu trúc vật lý Cấu trúc luận lý: Domain Domain Tree Forest OU
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Các thành phần của AD Cấu trúc luận lý: Domain Domain đóng vai trò là khu vực quản trị. Quản lí bảo mật các đối tượng chia sẽ Cung cấp Server dự phòng đóng vai tròn điều khiển vùng, và bảo đảm các server đồng bộ với nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản