intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
32
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính là: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, chuẩn bị khả năng tổ chức và ứng xử trong các tình huống quản trị tài chính doanh nghiệp, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân trong việc giải quyết các nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> TMU<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Mục tiêu của học phần:<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 1<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> 5<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> Buổi 1:<br /> - Chương 1, Q&A<br /> Buổi 2:<br /> - Chương 2, Q&A<br /> Buổi 3, 4:<br /> - Chương 3, Q&A<br /> Buổi 5, 6:<br /> - Chương 4, Q&A<br /> Buổi 7, 8:<br /> - Chương 5, Q&A<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> COURSE OUTLINE (36-9)<br /> <br /> U<br /> <br />  PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, “Quản trị tài chính”, NXB Thống<br /> kê, 2007<br />  Ths Vũ Quang Kết, sách điện tử “Giáo trình quản trị tài chính”, Học<br /> viện Bưu chính viễn thông, 2007<br />  Stanley B. Block; Geoffrey A. Hirt. “Foundation of Financial<br /> Management”. McGraw-Hill, 2002<br />  James C. Van Horn; John M. Wachowicz. “Fundamental of<br /> Financial Management”. Prentice Hall, 2005<br />  Các câu hỏi và bài tập học phần Quản trị tài chính<br />  Bảng tính giá trị thời gian của tiền, các tình huống QTTC DN<br />  http://www.kienthuctaichinh.com<br />  http://www.taichinhdientu.vn<br /> 8/24/2017<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính<br /> Chương 2: Quản trị vốn lưu động<br /> Chương 3: Quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao<br /> Chương 4: Quản trị KPT và quản trị hàng tồn kho<br /> Chương 5: Quản trị tài trợ ngắn hạn<br /> Chương 6: Quản trị đầu tư dài hạn<br /> Chương 7: Quản trị tài trợ dài hạn<br /> Chương 8: Quản trị tài chính trong một số bối cảnh đặc<br /> biệt<br /> <br /> DFM_FMV2017<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung chính:<br /> <br /> TM<br /> _<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> Tài liệu học tập:<br /> <br /> U<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br />  Chủ động chuẩn bị giáo trình, bảng tính, máy tính<br />  Dự lớp, làm bài kiểm tra, thi theo Quy chế<br />  Tích cực và chủ động làm bài tập, sưu tầm và<br /> nghiên cứu tài liệu tham khảo<br />  Chủ động và tích cực tham gia các công việc của<br /> nhóm thảo luận và các buổi thảo luận nhóm<br />  Tham gia nghiên cứu khoa học trên nền tảng kiến<br /> thức và theo định hướng NCKH của học phần<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> Nhiệm vụ của sinh viên:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> Bộ môn Quản trị tài chính<br /> ĐH Thương Mại<br /> <br /> 8/24/2017<br /> <br /> D<br /> <br />  Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị<br /> tài chính doanh nghiệp<br />  Chuẩn bị khả năng tổ chức và ứng xử trong các<br /> tình huống quản trị tài chính doanh nghiệp<br />  Bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển<br /> năng lực cá nhân trong việc giải quyết các nhiệm<br /> vụ của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Buổi 9:<br /> - Chương 6, Q&A<br /> Buổi 10:<br /> - Chương 6,7 Q&A<br /> Buổi 11:<br /> - Chương 7, Q&A<br /> Buổi 12:<br /> - Chương 8, KT2<br /> Buổi 13, 14, 15:<br /> - Thảo luận<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2