intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
12
lượt xem
2
download

Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 trình bày như sau: Khái quát về hoạt động giao tiếp, các công cụ giao tiếp, phong cách giao tiếp và yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh, một số loại hình giao tiếp trong quản trị kinh doanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

 1. D CHƯƠNG 6 H GIAO TIẾP TRONG QUẢN TRỊ TM KINH DOANH _T M Khoa: Khách sạn – Du lịch Bộ môn: Marketing Du lịch U
 2. NỘI DUNG 1 D Khái quát về hoạt động giao tiếp H 2 TM Các công cụ giao tiếp Phong cách giao tiếp và yếu tố tâm lý ảnh hưởng 3 _T đến quá trình giao tiếp Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh 4 M 5 U Một số loại hình giao tiếp trong quản trị kinh doanh
 3. D H TM Khái niệm và _T bản chất của Ý nghĩa và mô hình giao tiếp M giao tiếp U
 4. 6.1.1 Khái niệm và bản chất của giao tiếp Khái niệm DGiao tiếp là sự tiếp xúc, trao đổi ngữ H giữa người với người, sử dụng ngôn (lời nói, Phong cách chữ Yếuvà viết) tố các tâm dấu lý hiệu phigiao ngôn tiếp TM ngữ (nét phục, khoảng cách…) ảnh mặt,hưởng đến giao cử chỉ, trang nhằmtiếp tạo dựng những mối quan hệ trong đời sống, _T kinh doanh và quản trị. M Giao tiếp là hoạt động xác lập U và vận hành các mối quan hệ người- người và các yếu tố xã hội nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định
 5. 6.1.1 Khái niệm và bản chất của giao tiếp D Bản chất giao tiếp H • Là 1 nhu cầu TM • Là một hoạt động • Là sự vận động và biểu _T hiện mối quan hệ giữa người với người M • Là điều kiện hình thành, phát triển, khẳng định và đánh giá nhân cách. U
 6. 6.1.2 Ý nghĩa và mô hình giao tiếp trong kinh doanh D Ý nghĩa H Thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ để nâng cao hiệu TM quả kinh doanh Tạo mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và _T khách hàng, với cấp trên và công sự. M Truyền bá, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới,... U
 7. 5.1.2 Ý nghĩa và mô hình giao tiếp trong kinh doanh D H Điều chỉnh TM Bộ phát Thông điệp Bộ thu _T M Phản hồi U Mô hình giao tiếp của Wiener
 8. 6.2 Công cụ giao tiếp D Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ viết H Ngôn ngữ TM Phi _T Ngôn ngữ biểu cảm ngôn ngữ M U
 9. 6.2.1 Giao tiếp bằng ngôn ngữ D Tốc độ H Ngôn ngữ và âm lượng nói TM Cách diễn đạt _T Ngôn từ M U
 10. 6.2.1 Giao tiếp bằng ngôn ngữ D viết H Ngôn ngữ Rõ ràng, TM dễ hiểu Văn _Tphạm, cấu trúc M Ngôn từ U
 11. 6.2.2 Giao tiếp phi ngôn ngữ D H Nét mặt Diện mạo TM Nụ cười Cử chỉ _T Ánh mắt M Tư thế và không gian giao tiếp U
 12. 6.3 Phong cách giao tiếp và yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp D 6.3.1. Phong cách giao tiếp H 6.3.2. Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá TM trình giao tiếp _T M U
 13. 6.3.1 Phong cách giao tiếp D • Phong cách giao tiếp là hệ thống các H phương thức con người sử dụng khi giao TM tiếp và quan hệ với nhau. • Đặc trưng: mang tính cá nhân, mang tính ổn định xã hội và mang tính linh hoạt, mềm dẻo _T M • Cấu trúc: phần cứng và phần mềm • Các loại phong cách: Độc đoán, dân chủ, tự do U
 14. 6.3.2 Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp D Nhận thức trong giao tiếp HCảm xúc, tình cảm trong giao tiếp TM Ấn tượng ban đầu _T Trạng thái bản ngã Sự hòa hợp tâm lý giữa các đối tượng giao tiếp M Ám thị giao tiếp U
 15. 6.4 Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh D H 6.4.1.Những cản trở và nguyên tắc TM trong giao tiếp _T 6.4.2. Các loại kỹ năng giao tiếp M U
 16. 6.4.1.Những cản trở và nguyên tắc trong giao tiếp D H Những cản trở trong giao tiếp TM Cản trở tâm lý _T Cản trở ngữ nghĩa M Cản trở vật chất U
 17. 6.4.1.Những cản trở và nguyên tắc trong giao tiếp D Những nguyên tắc trong giao tiếp H Mọi người điều quan trọng TM Nghiêm túc, chuẩn mực _T Kín đáo và thận trọng Không phung phí thời gian M Phải giữ chữ tín U
 18. 6.4.2 Kỹ năng giao tiếp D Kỹ năng định hướng H TM Kỹ năng định vị _T M Kỹ năng điều khiển U
 19. 6.5 Một số loại hình giao tiếp trong quản trị kinh doanh D H Hội họp Tiếp khách TM _T Điện thoại M Đối thoại U
 20. 6.5.1 Hội họp D H • Lập kế hoạch cụ thể TM • Cử người ghi biên bản ngắn ngọn, rõ ràng _T • Chỗ ngồi hợp lý • Cần xem xét nội dung, thời M điểm để cuộc họp hiệu quả U
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2