intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

80
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán<br /> Giới Thiệu<br /> TS. Lê Nguyên Khôi<br /> Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN<br /> <br /> Thông Tin Khóa Học<br /> <br /> <br /> Khóa Học:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Số tín chỉ: 3<br /> Môn học cần thiết:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> INT 6142 – Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán<br /> <br /> Ngôn Ngữ Lập Trình (C/C++/Java)<br /> Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật<br /> <br /> Số lượng giờ học: 15 tuần x 2 tiết học/tuần<br /> Giảng viên:<br /> <br /> <br /> <br /> TS. Lê Nguyên Khôi (VNU-UET) @ P.315–E3<br /> email: khoi.n.le@vnu.edu.vn<br /> 1<br /> <br /> Thông Tin Khóa Học<br /> <br /> <br /> Sách môn học:<br /> to Algorithms, 3rd Edition,<br /> The MIT Press, Thomas H. Cormen,<br /> Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and<br /> Clifford Stein.<br /> <br />  Introduction<br /> <br /> <br /> <br /> Điểm thành phần<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bài tập + Chuyên cần (10%).<br /> Kiểm tra giữa kỳ (30%).<br /> Thi cuối kỳ (60%).<br /> <br /> Website: www.uet.vnu.edu.vn/~khoi.n.le/tkdgtt.htm<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội Dung Khóa Học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phân tích độ phức tạp thuật toán<br /> Tiệm cận thời gian<br /> Chia để trị (Divide-and-Conquer)<br /> Sắp xếp nhanh (Quicksort)<br /> Sắp xếp cây thứ tự bộ phận (Heapsort)<br /> Cây tìm kiếm nhị phân (Binary search tree)<br /> Lập trình động (Dynamic programming)<br /> Thuật toán tham ăn (Greedy algorithm)<br /> Thuật toán đồ thị (Graph algorithm)<br /> Cây bao trùm tối thiểu (Minimum spanning tree)<br /> Đường đi ngắn nhất (Shortest path)<br /> Một số vấn đề khác<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2