intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
106
lượt xem
20
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 4 cung cấp đến người học một số kiên thức cơ bản về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. Chương này sẽ giúp người học nắm bắt được các loại cho vay tiêu dùng chủ yếu và kỹ thuật nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

 1. Chương  4     NGHIỆP  VỤ  CHO  VAY  TIÊU   DÙNG Khoa  Ngân  hàng Bộ  môn  NHTM
 2. Nội  dung  Cho  vay  tiêu  dùng v  Giới  thiệu  chung v  Các  loại  cho  vay  tiêu  dùng  chủ  yếu v  Kỹ  thuật  nghiệp  vụ  cho  vay  tiêu   dùng
 3. 1.  Giới  thiệu  chung CVTD  là  các  khoản  cho  vay  nhằm  tài  trợ  cho  nhu   cầu  chi  tiêu  của  người  tiêu  dùng,  bao  gồm  cá   nhân  và  hộ  gia  đình.   T Cá nhân, Ngân hàng Hộ gia đình T+t
 4. 1.  Giới  thiệu  chung Đặc  điểm  cho  vay  tiêu  dùng Ø   Cho  vay  tiêu  dùng  có  tính  nhạy  cảm  theo  chu  kỳ   Ø   Quy  mô  tín  dụng  tiêu  dùng  nhỏ   Ø   KH  cá  nhân  kém  nhạy  cảm  với  lãi  suất Ø   Chất  lượng  thông  tin  KH  cung  cấp  không  cao Ø   Lãi  suất  cho  vay  tiêu  dùng  lớn Ø   Nguồn  trả  nợ  không  ổn  định,  phụ  thuộc  vào  nhiều  yếu  tố
 5. 1.  Giới  thiệu  chung  Lợi  ích  của  cho  vay  tiêu  dùng Đối với khách hàng Đối với ngân hàng Đối với nền kinh tế
 6. 2.  Các  loại  cho  vay  tiêu  dùng Các loại CVTD Phương thức Nguồn gốc Mục đích hoàn trả cho vay CVTD CVTD CVTD Cho vay trả góp cư trú phi cư trú trực tiếp CVTD Cho vay phi trả góp gián tiếp CVTD tuần hoàn
 7. CVTD  cư  trú     (Residential  Mortgage  loan) Khái  niệm:  Cho  vay  tiêu  dùng  cư  trú  là  các   khoản  cho  vay  nhằm  tài  trợ  cho  nhu  cầu  mua   sắm,  xây  dựng  hoặc/và  cải  tạo  nhà  ở  của  khách   hàng  là  cá  nhân  hoặc  hộ  gia  đình
 8. CVTD  phi  cư  trú    (Nonresidential  Loan) Khái  niệm:  Cho  vay  tiêu  dùng  phi  cư  trú  là  các   khoản  cho  vay  tài  trợ  cho  việc  trang  trải  các  chi  phí   mua  sắm  xe  cộ,  đồ  dùng  gia  đình,  chi  phí  học  hành,   giải  trí  và  du  lịch…
 9. CVTD  trực  tiếp   (Direct  Consumer  Loan) Khái  niệm:  Là  các  khoản  CVTD  trong  đó  ngân  hàng   trực  tiếp  tiếp  xúc  và  cho  khách  hàng  vay  cũng  như  trực   tiếp  thu  nợ  từ  người  này.   3 Ng©n hµng C«ng ty b¸n lÎ 2 5 Ng­êi tiªu dïng 4 1 (ng­êi thanh to¸n)
 10. CVTD  gián  tiếp   (Indirect  Consumer  Loan) Khái  niệm:  Là  hình  thức  cho  vay  trong  đó  ngân  hàng   mua  các  khoản  nợ  phát  sinh  do  những  công  ty  bán  lẻ   đã  bán  chịu  hàng  hóa  hay  dịch  vụ  cho  người  tiêu   dùng. 1 Ng©n hµng C«ng ty b¸n 4 5 lÎ 6 2 3 Ng­êi tiªu dïng (ng­êi thanh to¸n)
 11. CVTD  gián  tiếp   (Indirect  Consumer  Loan) Các  phương  thức  thực  hiện: Ø   Tài  trợ  truy  đòi  toàn  bộ Ø   Tài  trợ  truy  đòi  hạn  chế
 12. CVTD  gián  tiếp   (Indirect  Consumer  Loan) Các  phương  thức  thực  hiện: Ø   Tài  trợ  miễn  truy  đòi Ø   Tài  trợ  có  mua  lại
 13. CVTD  trả  góp   (Installment  Consumer  Loan)            Đây  là  hình  thức  CVTD  trong  đó  người  đi   vay  trả  nợ  (gồm  số  tiền  gốc  và  lãi)  cho  ngân   hàng  nhiều  lần,  theo  những  kỳ  hạn  nhất  định   trong  thời  hạn  vay.
 14. CVTD  trả  góp   (Installment  Consumer  Loan)  Phương  pháp  lãi  đơn: a = v +L  Vốn  gốc  người  đi  vay  phải   trả  từng  định  kỳ  được  tính   đều  nhau,  Lãi  phải  trả  mỗi   định  kỳ  dược  tính  trên  số   L tÝnh tiền  khách  hàng  thực  sự   theo còn  thiếu  ngân  hàng. v=V/n sè d­ cßn l¹i
 15. CVTD  trả  góp   (Installment  Consumer  Loan) Phương  pháp  hiện  giá Ø   Thanh  toán  đầu  kỳ n V .(1 + r ) .r A= n [(1 + r ) − 1](1 + r ) Ø   Thanh  toán  cuối  kỳ n V .(1 + r ) .r A= n (1 + r ) −1
 16. CVTD  trả  góp   (Installment  Consumer  Loan)  Phương  pháp  gộp T=(V + L)/n T: Số tiền thanh toán V: vốn gốc L=V* r*n n: Số kỳ hạn r: Lãi suất
 17. CVTD  trả  góp   (Installment  Consumer  Loan) v   Trường  hợp  khách   Quy t¾c hàng  trả  nợ  trước  hạn  –   78 lãi  sẽ  phân  bổ  theo  quy   tắc  78 .   Kú 1 Kú 2 …… ……. Kú 12
 18. CVTD  phi  trả  góp   (Noninstallment  Consumer  Loan) Khái  niệm:  Tiền  vay  được  khách  hàng   thanh  toán  cho  ngân  hàng  chỉ  1  lần  khi   đến  hạn.  Thường  thì  các  khoản  CVTD  phi   trả  góp  được  cấp  cho  các  khoản  vay  có  giá   trị  nhỏ  và  thời  hạn  vay  không  dài  
 19. CVTD  tuần  hoàn   (Revolving  Consumer  Credit) Khái  niệm:  Là  các  khoản  CVTD  trong  đó  ngân   hàng  cho  phép  khách  hàng  sử  dụng  thẻ  tín  dụng   hoặc  phát  hành  loại  séc  được  phép  thấu  chi  dựa   trên  tài  khoản  vãng  lai. Lãi  phải  trả  mỗi  kỳ  có  thể  tính  như  sau: Ø   Tính  toán  dựa  trên  số  dư  nợ  đã  được  điều  chỉnh Ø   Tính  toán  dựa  trên  số  dư  nợ  trước  khi  được  điều   chỉnh Ø   Tính  toán  dựa  trên  dư  nợ  bình  quân
 20. 3.  Kỹ  thuật  nghiệp  vụ  CVTD  Quy  trình  tín  dụng Ø   Lập  hồ  sơ Ø   Phân  tích  tín  dụng Ø   Quyết  định  tín  dụng Ø   Giải  ngân Ø   Giám  sát  và  thu  nợ Ø   Thanh  lý  hợp  đồng  tín  dụng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2