intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
11
lượt xem
1
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục tiêu giúp người học nắm chắc các kiến thức về thương mại quốc tế; tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 7: Tài trợ thương mại quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

 1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Giảng viên: ThS. Đặng Hương Giang 1 v1.0014111212
 2. BÀI 7 TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ThS. Đặng Hương Giang 2 v1.0014111212
 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI (tiếp theo)  Ngân hàng có các phương thức tài trợ nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ nào? 3 v1.0014111212
 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC • Thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản về đầu tư tài chính, cho thuê tài chính và bảo lãnh của ngân hàng thương mại. • Xử lý các tình huống thực tế phát sinh liên quan đến nghiệp vụ đầu tư, cho thuê tài chính và bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại. 4 v1.0014111212
 5. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ Để hiểu rõ bài này, yêu cầu học viên cần có các kiến thức cơ bản liên quan đến các môn học sau: • Tài chính tiền tệ; • Tài chính doanh nghiệp; • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; • Ngân hàng thương mại thực hành; • Kinh tế vĩ mô; • Quản trị học; • Toán học. 5 v1.0014111212
 6. HƯỚNG DẪN HỌC • Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung chính của từng bài; • Liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến từng vấn đề; • Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh nói chung và nghiệp vụ tín dụng nói riêng của ngân hàng thương mại thông qua website của 1 ngân hàng thương mại bất kỳ; • Tìm hiểu về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng; • Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo yêu cầu từng bài. 6 v1.0014111212
 7. CẤU TRÚC NỘI DUNG 7.1 Phạm vi tài trợ thương mại quốc tế 7.2 Các phương thức tài trợ thương mại quốc tế 7 v1.0014111212
 8. 7.1. PHẠM VI TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 7.1.2. Tài trợ 7.1.1. Thương mại xuất nhập khẩu quốc tế của ngân hàng 8 v1.0014111212
 9. 7.1.1. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ • Khái niệm: Là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác. • Đặc điểm:  Phạm vi toàn cầu;  Chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động sinh lời khác. 9 v1.0014111212
 10. 7.1.2. TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG • Khái niệm: Là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho nhà kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. • Đặc điểm:  Tài trợ xuất nhập khẩu phải trên cơ sở hợp đồng thương mại;  Là nghiệp vụ của ngân hàng thương mại nhằm mục đích sinh lời;  Ngân hàng tài trợ bằng nguồn lực tài chính và uy tín của mình;  Các hình thức tài trợ (cấp tín dụng): Cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính… • Nội dung:  Tài trợ trên cơ sở hoạt động xuất nhập khẩu;  Tài trợ trên cơ sở phương thức thanh toán nhờ thu;  Tài trợ trên cơ sở phương thức thanh toán tín dụng chứng từ;  Tài trợ trên cơ sở bao thanh toán tương đối (Factoring);  Tài trợ trên cơ sở bao thanh toán tuyệt đối (Forfailting). 10 v1.0014111212
 11. 7.2. CÁC PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 7.2.1. Tài trợ trên cơ sở 7.2.2. Tài trợ theo hợp đồng xuất khẩu phương thức nhờ thu 7.2.3. Tài trợ theo 7.2.4. Nghiêp vụ phương thức tín dụng Factoring chứng từ 7.2.5. Nghiệp vụ Forfaiting 11 v1.0014111212
 12. 7.2.1. TÀI TRỢ TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU • Đối với nhà xuất khẩu:  Độ an toàn cao: Đối với hợp đồng xuất khẩu tốt, phương thức thanh toán an toàn;  Được ưu đãi về lãi suất và điều kiện đảm bảo tiền vay;  Thu được lãi từ kinh doanh ngoại tệ; • Đối với nhà nhập khẩu: Nhà nhập khẩu xin tài trợ để thực hiện hợp đồng nhập khẩu thông qua ký quỹ 1 phần giá trị hợp đồng và xin vay phần còn lại (LC). 12 v1.0014111212
 13. 7.2.2. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU Tài trợ cho nhà xuất khẩu Chiết khấu (ứng trước) bộ chứng từ) Tài trợ cho nhà xuất khẩu Chiết khấu hối phiếu đòi nợ 13 v1.0014111212
 14. 7.2.2. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU Tài trợ cho nhà nhập khẩu Cho vay thanh toán ngay lô hàng nhập khẩu Bảo lãnh hối phiếu Tài trợ cho nhà nhập khẩu Ký hậu vận đơn Phát hành thư bảo lãnh ngân hàng 14 v1.0014111212
 15. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Tài trợ cho nhà xuất khẩu Cam kết thanh toán không hủy ngang của NHPH Tài trợ thế chấp bằng LC Tài trợ Chiết khấu bộ chứng từ cho nhà xuất khẩu Chiết khấu HP đã được chấp nhận Xác nhận LC 15 v1.0014111212
 16. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Tài trợ cho nhà nhập khẩu Ngân hàng tài trợ uy tín cho nhà nhập khẩu Tài trợ thông qua tín chấp hay tỷ lệ ký quỹ thấp Cho vay thanh toán Tài trợ LC at sight cho nhà nhập khẩu Chấp nhận HP hay cam kết trả chậm Ký hậu vận đơn Xác nhận LC 16 v1.0014111212
 17. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tiếp theo) Các loại LC sử dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu • L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C); • L/C không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C); • L/C chuyển nhượng (Transferable L/C); • L/C giáp lưng (Back to back L/C); • L/C tuần hoàn (Revolving L/C); • L/C dự phòng (Standby L/C); • L/C đối ứng (Reciprocal L/C); • L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C). 17 v1.0014111212
 18. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING a. Khái niệm: • Factoring là việc mua bán các khoản phải thu chưa đến hạn tại một mức chiết khấu nhất định; nó là một công cụ tài chính cung cấp cho người bán bốn dịch vụ cơ bản là:  Tài trợ vốn ngắn hạn;  Dịch vụ thu hộ tiền từ người mua;  Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán bán hàng;  Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng. • Theo quy chế hoạt động Bao thanh toán do ngân hàng nhà nước ban hành: Factoring là một hình thức cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng. 18 v1.0014111212
 19. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING (tiếp theo) 1 b. Quy trình Người bán Người mua Factoring nội địa 2 6 3 2 4 5 FACTOR 2 Exporter Export Factor 6 1 5 3 4 Importer Import Factor 19 v1.0014111212
 20. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING (tiếp theo) c. Chức năng: • Dịch vụ thu nợ (Collection); • Quản lý sổ sách kế toán bán hàng; • Hạn mức tín dụng; • Tài trợ ngắn hạn; • Dịch vụ tư vấn. d. Hình thức: • Bao thanh toán có truy đòi; • Bao thanh toán đáo hạn; • Chiết khấu hóa đơn; • Bao thanh toán công khai; • Bao thanh toán miễn truy đòi; • Bao thanh toán ứng trước; • Bao thanh toán toàn bộ; • Bao thanh toán kín. 20 v1.0014111212
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2