intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
101
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, công nghệ thông tin với máy tính, soạn thảo văn bản tiếng Việt, phần mềm Windows Explorer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

TIN H C VĂN PHÒNG<br /> Bài 1: GI I THI U T NG QUAN<br /> <br /> Bùi Th Thu Cúc<br /> B môn H th ng thông tin, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung chính<br /> <br /> 1. Gi i thi u môn h c<br /> Gi i thi u t ng quan<br /> 2. Công ngh thông tin và máy tính<br /> 3. So n th o ti ng Vi t<br /> 4. Ph n m m Windows Explorer<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Gi i thi u môn h c<br /> <br /> Th i lư ng : 45 ti t (3 x 15 bu i) - 3 tín ch<br /> Giáo trình, tài li u tham kh o<br /> • Bài gi ng Tin văn phòng, Tr n Th Minh Hoàn biên t p (phiên<br /> <br /> b n 2003)<br /> <br /> Website môn h c : l ch trình, bài gi ng, bài t p. . .<br /> https://sites.google.com/site/<br /> buithithucucdaihocthuyloi/mon-hoc/tin-hoc-van-phong<br /> <br /> Cách đánh giá<br /> • Đi m quá trình : 40% (m t bài thi gi a kỳ, đi m chuyên c n,<br /> <br /> đi m bài t p)<br /> • Đi m thi cu i kỳ : 60% (thi th c hành)<br /> <br /> 3<br /> <br /> N i dung gi ng d y<br /> Ph n 1 (Bài 1) : Gi i thi u t ng quan<br /> Ph n 2 (Bài 2-7) : Microsoft Word<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> So n th o cơ b n v i Word<br /> B ng bi u và đ ho<br /> In n và tr n tài li u<br /> M t s ng d ng khác c a Word<br /> Luy n t p t ng h p và ki m tra<br /> <br /> Ph n 3 (Bài 8-15) : Microsoft Excel<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Thao tác v i b ng tính trên Excel<br /> Hàm trong Excel<br /> Đ th<br /> Qu n tr d li u<br /> L p trình VBA trong Excel<br /> Hoàn thi n b ng tính, in n – Th c hành t ng h p<br /> 4<br /> <br /> 2. Công ngh thông tin và máy tính<br /> <br /> Thông tin (information) là gì ?<br /> • t t c nh ng gì liên quan đ n m t đ i tư ng giúp hi u đư c v<br /> <br /> đ i tư ng đó<br /> • mang l i s hi u bi t, nh n th c cho con ngư i<br /> <br /> D li u (data) :<br /> • là s bi u di n c a thông tin, t n t i dư i nhi u d ng : d ng<br /> <br /> s , văn b n, âm thanh, hình nh. . .<br /> <br /> Công ngh thông tin : ngành công ngh v x lý<br /> thông tin<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2