BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( ENGLISH VERSION)

Chia sẻ: Hoang Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.471
lượt xem
258
download

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( ENGLISH VERSION)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là mẫu bằng tiếng anh của bảng cân đối kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( ENGLISH VERSION)

Đồng bộ tài khoản