intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tiểu luận: Truyền dẫn DFTS - OFDM

Chia sẻ: Tuấn Nguyễn Văn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

107
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tiểu luận: Truyền dẫn DFTS - OFDM giới thiệu truyền dẫn DFTS - OFDM, sơ đồ khối hệ thống DFTS - OFDM, máy phát DFTS OFDM, DFTS - OFDM với tạo quang phổ, máy thu DFTS - OFDM. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện tử - viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiểu luận: Truyền dẫn DFTS - OFDM

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÁO CÁO TIỂU LUẬN TRUYỀN DẪN DFTS - OFDM Môn: Đa Truy Nhập Vô Tuyến Giảng viên : Phạm Thị Thúy Hiền Sinh Viên: Phạm Thùy Linh, Nguyễn Văn Tuấn, Chu Ngọc Hoàng, Phùng Văn Quyết Nhóm: 10
 2. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN NỘI DUNG 1 Giới thiệu truyền dẫn DFTS-OFDM 2 Sơ đồ khối hệ thống DFTS-OFDM Phần 3 Máy phát DFTS OFDM 4 DFTS-OFDM với tạo dạng phổ 5 Máy thu DFTS-OFDM www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 2
 3. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Giới thiệu truyền dẫn DFTS-OFDM  DFTS-OFDM (DFT Spread OFDM: OFDM trải phổ bằng DFT) là một dạng điều chế cải tiến của OFDM.  Hiệu quả thông lượng và độ phức tạp tương tự OFDM.  Tỉ số công suất đỉnh trên công suất trung bình (PAPR) thấp hơn OFDM  Đa truy nhập đường lên sử dụng DFTS-OFDM được gọi là SC-FDMA, dùng trong hệ thống thông tin di động sau 3G như LTE và WIMAX. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 3
 4. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Sơ đồ khối hệ thống DFTS-OFDM Cấu trúc máy phát và máy thu của hệ thống: DFTS-OFDM Và OFDM www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 4
 5. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Sơ đồ khối hệ thống DFTS-OFDM P/S:Biến đổi song song và nối tiếp NSC: Số kí hiệu điều chế đưa lên DFT N: Tổng số sóng mang con FFT Tmod,TFFT: Các độ dài kí hiệu điều chế thông thường và độ dài hiệu dụng của kí hiệu OFDM www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 5
 6. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Máy phát DFTS OFDM  Máy phát DFTS OFDM biến đổi tín hiệu nhị phân thành một dãy sóng mang được điều chế.  Bước thứ nhất là thực hiện biến đổi Furier rời rạc (DFT) kích thước N SC để tạo ra thể hiện miền tần số {Xn,k} của các kí hiệu đầu vào. NSC -1 N -j2π p NSC X n,k = x p,k e p=0 ~  Sau đó tập sóng mang con Xn,k được sắp xếp lên X i ,k theo một quy luật nhất định và kết hợp với N-NSC sóng mang con rỗng để được tập sóng mang con được điều chế miền tần số đưa lên đầu vào bộ IFFT. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 6
 7. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Máy phát DFTS OFDM ~ ~  Sau xử lí IFFT với X ta được kí hiệu x m,k trong miền thời gian như i ,k sau: N −1 m ~ 1 ~ j 2π i x m,k = X i ,k e N N i =0  Sau bộ biến đổi nối tiếp vào song song (S/P) ta được kí hiệu trong miền thời gian ở dạng nối tiếp.  Chèn một tập kí hiệu với tên gọi là CP đóng vai trò thời gian bảo về ngăn chặn nhiễu IBI do truyền đa đường.  Lọc tuyến tính để giảm năng lượng ngoài băng. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 7
 8. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Máy phát DFTS OFDM  Sau khi chèn CP tín hiệu được biến đổi từ số vào tương tự, được điều chế một sóng mang và tất cả các kí hiệu được điều chế sẽ được truyền lần lượt.  Phân bố PAPR đối với OFDM và DFTS-OFDM www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 8
 9. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN DFTS-OFDM với tạo dạng phổ Tín hiệu DFTS-OFDM được tạo ra trong sơ đồ trước có dạng hình chữ nhật. Để giảm sự biến thiên của tín hiệu ta có thể tạo dạng phổ thích hợp như hình sau: www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 9
 10. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN DFTS-OFDM với tạo dạng phổ  Tạo dạng phổ được thực hiện cho các mẫu được mã hóa trước DTF trước khi sắp xếp sóng mang con cho IFT. Các phổ này được nhân với hàm tạo dạng phổ như sau: ~ X n ,k = X n ,k .S (n), n = 0,1,...N SC − 1 => S(n) là các mẫu của hàm tạo dạng phổ và NSC là số các sóng mang được sử dụng. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 10
 11. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN DFTS-OFDM với tạo dạng phổ  Bộ lọc RC tạo ra tín hiệu giới hạn băng tần: (l-α)n 1 n l 1π � � � (l-α)n �� � (l-α)n (l+α)n SRC (n)= +� � � - cos n �� � n 2 � � � nα 2 �� � l l 0 n khác Trong đó 0 α 1 là hệ số độ dốc.  Khi sử dụng bộ lọc thích ứng tại máy thu: Sr(n)=S*t(n) Trong đó Sr(n) và S*t(n) là các hàm tạo phổ tại máy phát và máy thu www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 11
 12. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN DFTS-OFDM với tạo dạng phổ  Sử dụng bộ lọc cosin tăng căn hai: S r ( n) = St (n) = S RC (n)  Qua bộ lọc RRC, tín hiệu đầu ra DAC: N +V −1 ~ s (t ) = S m,k f (t − iT ) m=0 Trong đó Sm,k là kí hiệu miền thời gian m, V là số kí hi ệu được sử d ụng cho CP và f(t) là hàm tạo được xác định: � t� πα cos � ~ � � t � �T � f (t ) = sin � ~ � � 2 2 � π � � 4α t �T�− ~l T2 www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 12
 13. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN DFTS-OFDM với tạo dạng phổ  Tạo dạng phổ cho phép giảm hơn nữa sự biến đổi công suất của tín hiệu phát => Hiệu suất bộ khuếch đại công suất cao hơn => giảm hiệu suất sử dụng phổ tần do phổ rộng hơn => Chỉ áp dụng cho TH bị hạn chế công suất. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 13
 14. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Máy thu DFTS-OFDM  Về cơ bản máy thu thực hiện các xử lý tín hiệu ngược so với máy phát. Trước hết là xử lý FFT kích thước N được thực hiện, tiếp theo loại bỏ các mẫu tần số không liên quan đến tín hiệu cần thu, cuối cùng xử lý DTF ngược kich thước NSC.  Trong trường hợp tán thời do pha đinh gây ra, tín hiệu sẽ bị hỏng bởi “tự nhiễu”. Vì thế với DFTS ta cần sử dụng bộ cân bằng để bù trừ tính chọn lọc tần số của kênh. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 14
 15. BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN Máy thu DFTS-OFDM  Sau khi FFT trong N mẫu tần số của tín hiệu sẽ chỉ có NSC sóng mang con cần thu được lấy ra và được đưa lên đầu vào của bộ cân bằng miền tần số.  Sau đó các mẫu này được cân bằng bởi bộ lọc miền tần số có nhiều nhánh lọc có các trọng số W0, W1, ... WNsc-1.  Sau đó tín hiệu sau cân bằng được chuyển ngược lại miền thời gian bởi IFFT kích thước NSC. www.ptit.edu.vn Truyền dẫn DFTS-OFDM Trang 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2